Tijekom plenarne rasprave u ponedjeljak većina zastupnika kritizirala je stajalište Vijeća o „mehanizmu uvjetovanja vladavinom prava” usvojenom prošlog tjedna, tvrdeći da njime nije stvoren instrument koji bi se mogao aktivirati u praksi. Budući da se u nekim zemljama članicama kontinuirano ne poštuje vladavina prava, ili vlada korupcija, Europska unija duguje svojim građanima i poreznim obveznicima učinkovitu zaštitu proračuna EU-a. Neki su čak pozvali EU da prestane financirati kršenja temeljnih prava u državama članicama.

Zastupnici su naglasili da najnoviji prijedlozi Vijeća ne sežu dovoljno daleko za stvaranje praktičnog instrumenta kojim bi se sredstva EU-a uvjetovala s poštovanjem vladavine prava.

Njemačko predsjedništvo Vijeća i Europsku komisiju neki su zastupnici optužili za stvaranje ideologije koja će omogućiti napade na pojedine države članice.

Michael Roth iz predsjedništva Vijeća istaknuo je činjenicu da su se Vijeće i Parlament konačno složili oko potrebe za takvim instrumentom, pri čemu su sve države članice EU-a bile za aktualni prijedlog, te da sada imaju jedinstvenu priliku zajedno uobličiti njegov sadržaj. Zatražio je pomoć Parlamenta u približavanju stajališta zakonodavaca te izrazio nadu da će Parlament podržati brzo usvajanje tog instrumenta.

Facebook Komentari