Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Sv Polikarpa, za potrebe izgradnje revizijskih okna i odvajanje sustava mješovite odvodnje, odnosno fekalne i oborinske kanalizacije. Odobrenje je izdano za razdoblje do 13. studenog 2020. godine.   

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.

Facebook Komentari