Kao rezultat trodnevne edukacije komunalnog redarstva Grada Vodnjana koju je provodila tvrtka Eko Adria, pokrenuti su prvi postupci protiv bespravnih investitora na području k.o. Peroj i Vodnjan.

Prvi kreću postupci za uklanjanje pokretnih kućica koje su u domeni komunalnih redara. Spominje se oko 2.000 ilegalnih objekata na Vodnjanštini. Više od 90% ilegalnih objekata su montažni i u ingerenciji komunalnog redarstva. Tih 2.000 objekata može se ukloniti u realnom roku od 9 mjeseci.

Nakon obilaska terena od Peroja do Barbarige i suočavanja s razmjerima ekocida i urbanocida, u društvu jednog od predavača Blagodara Španje, voditelja komunalnog redarstva Grada Vodice, zaključeno je kako ovoliki razmjeri bespravne gradnje nisu bili mogući bez politike. Jer ne može se prostor devastirati duže od 15 godina, a da nitko ne djeluje. Koviljka Aškić organizatorica edukacije istaknula je kako nema smisla kriviti lošu
zakonsku regulativu, ako se do sada nisu koristili ni oni alati koje su lokalne samouprave imale na raspolaganju.

Stranci, koji su uglavnom bespravni graditelji na Vodnjanštini, isti su kao i mi, rekla je. I
oni se isključivo boje kazni. A kad krene uklanjanje objekata, istaknula je, to će im biti signal – Nemoj to raditi!

Građani su oči i uši komunalnog redarstva, dodala je Aškić i pozvala građane, kao i gradonačelnik Pastrovicchio, da prijavljuju zahvate u prostoru i pomognu im u rješavanju problema. Lovreta je rekao da Grad mora pokazati zube, jer investitori ne samo da devastiraju prostor, oni ne plaćaju ni naknade, na štetu ostalih građana, i još zarađuju iznajmljivanjem.

Komunalnom redarstvu protiv njih na raspolaganju su prekršajne kazne, upravne kazne (mogu biti i veće od 200.000 kn za fizičke osobe, te veće od milijun kuna za pravne!), upravni postupci i rješenja o izvršenju. To su učinkoviti alati koji bespravnim graditeljima predstavlju velike troškove i ogroman rizik.

Za slučajeve gradnje čvrstih objekata u domeni građevinske inspekcije, edukatori su rekli da je istina da ih komunalni redari ne smiju uklanjati. Ali mogu raditi konstantni pritisak na sva nadležna državna tijela, da se u to moraju uključiti i građani, institucije i mediji i da onda rezultat neće izostati. Ipak, svakako je cilj djelovati prije nego slučaj pređe u nadležnost inspektorata.

Zato moramo biti korak prije bespravnih graditelja. Javljajte nam promjene u prostoru, iskrčenu šumu, nasut teren i slično, jer kad betoniraju ploču već je kasno. Imamo tri redara, teren je velik, ali ideja je početi agresivno da se gradnja zaustavi i da se objekti uklone, rekao je Pastrovicchio.

Facebook Komentari