U ovoj godini iz županijskog proračuna predviđeno je tako 170 tisuća kuna, te dodatnih 30 tisuća za što su ovog tjedna istarski župan Boris Miletić i voditeljica Kuće Jadranka Černjul potpisali Aneks Ugovora o sufinanciranju programa „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja – Sigurna kuća Istra u 2022. godini“.

Tijekom 2021. godine kroz ta tri vida aktivnosti, Sigurna kuća Istra je pružila pomoć 65 korisnica kroz 744 kontakta / susreta.

„Sigurnoj kući Istra ovim aneksom ugovora su dodijeljena dodatna sredstva, znači ona koja su nam neophodno potrebna s obzirom da smo od Grada Pule dobili manje novaca. U ovoj sadašnjoj situaciji skupoće i porasta troškova režija, goriva itd. mislili smo da će nam svi pomalo dići sredstva sukladno mogućnostima i nadamo se tome, a evo Županija je prva u tome. Zahvaljujem se Županiji i županu Miletiću, koji je od prvog dana našega postojanja imao sluha za Sigurnu kuću Istra i za pomoć ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Nažalost nasilje je u porastu i radi se o društvenom problemu, a ne osobnom problemu žrtve. Prema tome podrška Županije je hvalevrijedna“, rekla je voditeljica Černjul dodajući kako je u 16 godina postojanja, Sigurna kuća Istra smjestila 398 žena i njihovu djecu.

Župan Miletić zahvalio je voditeljici Černjul, svim djelatnicama i suradnicama Sigurne kuće Istra na svemu što rade kako bi pomogle žrtvama obiteljskog nasilja, ali i na senzibiliziranju javnosti o ovom velikom problemu.

Glavne aktivnosti djelovanja Sigurne kuće su:

1. SOS telefon
2. savjetodavni rad – psihosocijalna, pravna i psihološka podrška: razgovore u savjetovalištima i skloništima vode djelatnice i vanjske suradnice Sigurne kuće Istra (psihologinje, pravnice, odvjetnice i djelatnice drugih profesija educirane za rad sa žrtvama nasilja)
3. Smještaj u sklonište (dva skloništa na tajnim lokacijama)

Od samog osnutka Sigurne kuće Istra, Istarska županija izdvaja proračunska sredstva za rad ove neprofitne organizacije, koja pruža besplatnu pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog/partnerskog nasilja i njihovoj djeci. 

Facebook Komentari