U organizaciji Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, u Poreču je od 28. do 30. listopada 2022. godine održan 3.Kongres dječjeg zdravlja i 40. Simpozij preventivne i socijalne pedijatrije u čijem je fokusu bila primarna pedijatrija.

Dvjestotinjak pedijatara iz cijele Hrvatske, našlo se tako u hotelu Laguna Parentium,
kako bi kroz uz veliki broj stručnih predavanja eminentnih stručnjaka razmijenili svoja
iskustva, istaknuli probleme, te s Kongresa uputili zaključke.

Glavna tema bila je prevencija u dječjoj dobi kao temelj zdravlja, a među temama bile su i COVID – 19, mentalno zdravlje djece, kožne promjene i smetnje probave, te dijagnostičko-terapijske novosti u pedijatriji. 

Uz niz stručnih predavanja, raspravljalo se i o pitanju samog poziva. Činjenica je da svake godine ima sve manje primarnih pedijatara, mnogi će uskoro u mirovinu, a na specijalizaciji je svega šezdesetak specijalizanata. Istina je da se sve manje djece rađa, ali su potrebe i zahtjevi sve veći. Previše vremena oduzimaju administrativne usluge, sve je manje vremena ostalo za pacijente.

Predsjednica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju (HDPSP) Mirjana Kolarek Karakaš dr. med. spec. pedijatrije, ukazala je na nedostatak pedijatara, te
istaknula da zdravstveni sustav treba izgrađivati od primarne zdravstvene zaštite.

Pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nositelj je sveobuhvatne skrbi u zaštiti zdravlja djece. Kongres je održan uz visoko pokroviteljstvo Predsjednika RH Zorana Milanovića i
Ministarstva zdravstva.

Facebook Komentari