Poreč je i dalje u zamahu izgradnje glavne gradske infrastrukture. Trenutno se na području Poreča gradi nova prometnica u naselju Veli Maj – Ulica Punta, gdje je planirana prometnica u dužini 155 m i širini 5,50 m s obostranim nogostupom minimalne širine 1,50 m. U sklopu radova izvest će se i oborinska kanalizacija čitavom dužinom trase. Osim u Ulici Punta, radovi se izvode i na prometnici koja vodi prema jami Baredine – prometnica će se proširiti na potezu između križanja s lokalnom cestom LC50046 i ulaza u muzej Traktor Story u ukupnoj dužini od 370 m. Dodatno, završavaju se pripreme za asfaltiranje dvorišta kod moto kluba i boćališta u Novoj Vasi.

Ulaže i Istarski vodovod

Uz Poreč znatna ulaganja provodi i Istarski vodovod, koji je tijekom studenog gradio tri vodovodna ogranka – Nova Bas-Žeka, spoj ulica Piantade i Buranka u naselju Varvari te ogranak Cancini istok, ukupne dužine od gotovo pola kilometra.

Facebook Komentari