Javna ustanova Pula Film Festival poziva zainteresiranu javnost da prijave svoje kulturno-zabavne programe planirane za prosinac koji će biti dio projekta „Advent u Puli – L’Avvento a Pola“.

Programi se i ove godine prijavljuju putem mrežnog obrasca, dostupan je na  stranicama www.adventupuli.hr , pff.hr i pula.hr  a rok prijave je 10. studeni 2021. godine.

Obrazac za prijavu programa

Svrha poziva je isključivo objedinjavanje cjelokupnog broja programa radi zajedničke objave i promocije.

Dodatne informacije o programu moguće je dobiti putem e-pošte: tanja@pulafilmfestival.hr.

 

 

 

Facebook Komentari