Odlukom o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vodnjana-Dignano, koju su vijećnici izglasali na 12. sjednici Gradskog vijeća u utorak 21. lipnja 2022., staje se na kraj degradaciji i devastaciji poljoprivrednog zemljišta na Vodnjanštini.

Na takvom zemljištu više se neće moći postavljati objekti poput kamp kućica, podizati neprimjereni zidovi ili nasipavati putovi građevinskim otpadom. S obzirom na devastaciju poljoprivrednog zemljišta kao posljedice bespravne gradnje, ovakva odluka predstavlja nezamjenjivi akt u namjeri očuvanja i zaštite zemljišta, rečeno je na sjednici.

Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta odlukom se striktno zabranjuje nasipavanje poljoprivrednog zemljišta građevinskim otpadom i drugim materijalom bez posebnog odobrenja, postavljanje ili odlaganje kamp kućica, prikolica, kontejnera i drugih pokretnih objekata i naprava, iskapanje, odnosno skidanje humusnog odnosno oraničnog sloja, te njegovo odvoženje i prodaja. Zabranjeno je i ograđivanje i gradnja betonskih zidova ili zidova od opeke, osim tradicijskih suhozida, te gradnja i nasipavanje puteva i cesta protivno odredbama prostornog plana i bez suglasnosti Grada.

S druge strane, propisane su agrotehničke mjere poput zaštite od erozije, sprečavanja zakorovljenosti, zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, suzbijanje biljnih bolesti i štetočina te korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina navedeno je održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela i sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Za očekivati je da će odluka po primjeni biti dodatno korigirana i dopunjavana, kako bi što uspješnije odgovarala na specifičnosti Vodnjanštine. Nadzor će provoditi poljoprivredno komunalni redari Grada, a za prekršaje ili neprovođenje mjera vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna (i 1.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj).

Facebook Komentari