Nakon održanog sastanka radne skupine predstavnika Grada, predstavnika Udruge privatnih vrtića i predstavnika roditelja na tiskovnoj konferenciji u pulskoj Komunalnoj palači 11. kolovoza 2023. p.o. pročelnica UO za društvene djelatnosti, mlade i sport prezentirala je analizu ekonomske cijene smještaja djeteta u vrtić na području grada Pule koju je izradila tvrtka COIN d.o.o. temeljem podataka koje su dostavili sami vrtići temeljem cjelogodišnjeg poslovanja vrtića u 2022. godini.

Prema podacima koje je pročelnica predstavila, mreža dječjih vrtića za koje Grad Pula provodi jedinstveni upis djece obuhvaća 3 gradska i 19 privatnih vrtića, međutim iz analize je izuzet DV Silvestro koji nije poslovao na cjelogodišnjoj razini. Analizom obuhvaćen 21 vrtić ukupno broji 111 skupina, 1.963. djece i 415 zaposlenika. U navedenim brojkama privatni vrtići sudjeluju s 42 skupine, 864 djece i 114 zaposlenika.

Osim matičnih podataka o broju skupina, djece, broja zaposlenika i strukture zaposlenika prikupljeni su i podaci o izvorima sredstava te utrošenim sredstvima koji se odnose na izdatke za plaće i ostale izdatke za radnike, troškove prehrane djece, energiju i komunalije, troškove zakupnina i najamnina i troškove prostora, troškove održavanja, troškove računovodstvenih usluga, ostale troškove koji se odnose primjerice na didaktički materijal, pedagošku dokumentaciju i stručnu literaturu i dr. te podatke potrebne za izradu kalkulacija utjecaja prihvata djeteta s teškoćama u razvoju.

„Ono što je potrebno još jednom naglasiti je kako brojke prikazuju poslovanje vrtića za 2022. godinu s time da su od 1. prosinca 2022. godine subvencije povećane s 1050 kn po djetetu mjesečno na 1450 kn (s 140 eura na 193 eura). Navedena analiza pokazala je i kako je povećanje mjesečnih subvencija pratilo trend kretanja indeksa potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj.

Prosječna mjesečna ekonomska cijena smještaja djeteta u gradski vrtić iznosi 2.766 kn (367 eura), u privatni vrtić iznosi 1.788 kn (237 eura) dok je prosječna mjesečna ekonomska cijena smještaja djeteta na razini svih vrtića iznosi 2607 kn (346 eura). Razlika u troškovima odgojitelja i ravnatelja između gradskih i privatnih vrtića prema analizi za 2022. godinu iznosila je 412 kn (55 eura), no s povećanjem subvencije od 300 kn (40 eura) od 1. prosinca 2022. godine ta razlika iznosi 112 kn odnosno 15 eura.

Izmjenom Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja koja se očekuje na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pula-Pola, redoviti cjelodnevni 10-satni program iznosio bi 1.564 kn odnosno 208 eura po djetetu. Prijedlog Grada je i jednokratna financijska isplata za poboljšanje materijalnih uvjeta poslovanja privatnih vrtića u iznosu od 300 eura po djelatniku te 2000 eura po skupini“, naglasila je pročelnica Ivana Sokolov.

Od prvotnog financijskog plana za 2022. do danas izdvajanja za predškolski odgoj drugih osnivača povećana su za ukupno 658.000 eura odnosno 5.000.000,00 kn.

Prijedlogu Sporazuma o suradnji prethodio je obilazak predstavnica Grada svih 19 privatnih vrtića odnosno razgovor sa svakom ravnateljicom pojedinačno. Nakon obilaska zaključak je kako se svi vrtići međusobno razlikuju i imaju različite potrebe od zapošljavanja dodatnog odgojitelja, edukacijskog rehabilitatora, spremačice do plaćanja najma na dvije lokacije dok netko ima vrtić u vlastitom prostoru i sl.

Sporazum o suradnji s Gradom do sada potpisalo 8 vrtića

U Sporazumu se u jednoj od stavki navodi se kako je „Grad suglasan da dječji vrtić ovisno o potrebama i ekonomskoj cijeni boravka djeteta u dječjem vrtiću zbog posljedica uvećanja cijena energenata i sirovina na tržištu za vrijeme trajanja Sporazuma, a na koje Grad nije mogao utjecati, može uvećati mjesečnu subvenciju roditelja-korisnika usluga do najvišeg iznosa od 20 EUR mjesečno po djetetu.“

„Posebno valja naglasiti kako će, s povećanjem od rujna, subvencija Grada iznositi 208 eura (1.564 kn) plus roditeljski udio 92 eura (690 kn), s mogućnošću povećanja roditeljskog udjela do 20 eura što je ukupno 320 eura/2.411 kn. Prema analizi iz 2022. godine, prosječna mjesečna ekonomska cijena smještaja djeteta u privatni vrtić iznosi 237 eura/1.788 kn . Također, prema službenim stranicama Vlade (gov.hr), ekonomska cijena smještaja djeteta u redovite programe dječjeg vrtića na nivou Hrvatske u prosjeku iznosi između 199,08 eura (1500 kn) i 331,81 eura (2500 kn)“, istaknula je pročelnica Sokolov.

Uspoređujući cijene za roditelje/korisnike u ostalim gradovima, pročelnica Sokolov navela je kako se cijene za roditelje u Istarskoj županiji kreću se od 92 eura (690 kn) u Puli i Labinu do 73 eura (550 kn) u Rovinju odnosno 72 eura (540 kn) u Buzetu. Na nivou Hrvatske cijene vrtića za roditelje kreću se od 80 eura (600 kn) u Zadru; 83 eura(620 kn) u Splitu, dok u Osijeku cijena vrtića iznosi 85 eura (640 kn). Jednu od najvećih cijena za roditelje imaju primjerice Križevci – 110 eura (830 kn). Roditelji u Čakovcu izdvajaju 120 eura (900 kn) za jaslice i 93 eura (700 kn) za vrtić.

Pojedini gradovi imaju učešće roditelja prema mjesečnim primanjima po članu kućanstva no tu se također najviše cijene za roditelje kreću između 73 eura/ 550 kn (primjerice u Dubrovniku) i 96 eura/720 kn (primjerice u Rijeci). Kada se govori o subvencijama privatnim vrtićima u drugim gradovima, Grad Dubrovnik za jaslice izdvaja 172,54 eura (1.300 kn), a za vrtić 159.27 eura (1.200 kn) mjesečno po djetetu dok Grad Poreč za jaslice izdvaja 191 euro (1440 kn) te za vrtić 151 euro (1.137 kn).

Na današnjem sastanku radne skupine predstavnicama Udruge postavljeno je pitanje opravdanosti/utemeljenosti povećanja cijene za roditelje s 92 eura na 192 eura za vrtić i 242 eura za jaslice, prema čemu bi ukupna ekonomska cijena jaslica u privatnim vrtićima iznosila čak 450 eura.

Gradske predstavnice radne skupine stajališta su kako je važno da roditelji dobiju točnu informaciju temeljem kojih je parametara odnosno potreba dobiven iznos od 450 eura kojeg će roditelji plaćati u pojedinim privatnim vrtićima od nove pedagoške godine, a s obzirom na izračunatu prosječnu ekonomsku cijenu smještaja djeteta kao i velike pojedinačne razlike koje u pojedinim vrtićima iznose i do 127 eura (956 kn) po djetetu mjesečno.

Grad Pula će za novu proračunsku godinu razmotriti donošenje odluke koja bi uvažavala specifičnosti pojedinog vrtića odnosno razmotriti i propisati dodatne pogodnosti za privatne vrtiće koji upisuju djecu s poteškoćama u razvoju (primjerice veća ekonomska cijena za dijete s poteškoćama u razvoju, sufinanciranje zapošljavanja asistenta i sl). Razmotrit će se i provođenje programa potpore stručnog tima za potrebe privatnih vrtića kao i uvođenje novog sustava sufinanciranja putem javnog poziva ustanovama/privatnim vrtićima.

Svrha formirane radne skupine predstavnika Grada, Udruge privatnih vrtića i roditelja je pronaći dugoročno održive i pravedne modele financiranja usluga predškolskog odgoja koji neće narušiti cjelokupni sustav, a za što je naravno potrebno određeno vrijeme.

Facebook Komentari