Iz Grada Pule javljaju kako su započeli radovi na uklanjanju derutnih i neupotrebljivih objekata na Valovinama. Građevine će se ukloniti od krovišta do temelja demontažom elemenata, zbrinjavanjem građevnog otpada te dovođenjem zemljišta na kojem se nalazila građevina u uredno stanje.

Tijekom izvođenja radova građevinski otpad će se selektirati i deponirati na javnom građevnom deponiju. Izvođenje radova na uklanjanju objekata na Valovinama – Fižela, za koje je proveden postupak jednostavne nabave, obavlja tvrtka ROVERIA USLUGE d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 123.500,00 kuna bez PDV-a, a njihovo planirano trajanje je 14 dana.

Facebook Komentari