Jutro u Medulinu započelo je uvođenjem reda na pomorskom dobru. Točno u 8 sati u uvali Burle u Medulinu započelo je uklanjanje bespravno izgrađenog mola, prvog u nizu najavljenih.

„Ovo je jedna od rijetkih mogućnosti i primjera da Općina može samostalno postupati i direktno utjecati na uklanjanje bespravnih objekata u prostoru. Danas smo pristupili uklanjanju bespravno izgrađenog mula koji je nastao u vrijeme moga mandata. Na prostoru općine Medulin imamo još puno takvih molova, a u narednom periodu pristupiti ćemo uklanjanju i svih ostalih. Nažalost, znate i sami da Općina nema ovlasti srušiti bespravno sagrađene objekte poput kuća i stanova, a problem nelegalne gradnje sve je veći.

Naši mještani više nemaju strpljenja za nelegalnu gradnju na našem prostoru jer su na ovaj način „kažnjeni“ svi oni koji kupuju skupo zemljište u građevinskom području i grade temeljem izdanih akata za gradnju. Nelegalni graditelji iznajmljuju apartmane, kuće za odmor pa čak i nelegalne molove i na taj su način nelojalna konkurencija svima onima koji se drže zakona i propisa. Spremni smo rušiti i druge bespravno sagrađene objekte, stoga pozivamo državu da ovlast za donošenje rješenja o uklanjanju i uklanjanje objekata prepusti jedinicama lokalne samouprave pa ćemo rušiti i bespravne kuće“, izjavio je načelnik Ivan Kirac.

Obzirom na učestalu gradnju i postavljanje molova za privez plovila, koji su izgrađeni bez odobrenja za gradnju i na mjestima koja prostornim planom nisu predviđena za gradnju molova, sidrišta i dr. komunalno redarstvo Općine Medulin izdalo je rješenje o uklanjanju mola protiv nepoznate osobe, a danas, 13. srpnja 2022. s početkom u 8,00 sati, pristupilo se uklanjanju bespravno izgrađenog mola. Ovaj potez predstavlja još jednu u nizu konkretnih aktivnosti administracije Općine Medulin u cilju prevencije bespravne gradnje, obeshrabrivanjem nelegalnih graditelja da ustraju u protuzakonitim aktivnostima i gradnji.

Facebook Komentari