Više od petnaest sudionika hrvatskog podrijetla iz Mongolije, Bolivije, Argentine, Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine prikupljali su otpad u priobalju na području Općine Ližnjan. Otpad se prikupljao u 7 uvala – Uvala Kala, Vela i Mala draga, Rudine, Kargadur, Punta Uljeva i Lakošaše.

Prikupljeno je ukupno 35m³ otpada većinom sitne plastike, ali našlo se tu i odbačenih plastičnih ležaljki, stolica, automobilskih guma i sl.krupnog otpada.

Polaznici su na akcije čišćenja priobalja odlazili biciklama te se i na taj način doprinijelo promoviranju zaštite okoliša i zdravog načina života. Posebnost projekta je i to što su im obroci većinom sadržavali ribu pa se na taj način promovirala i poticala konzumacija ribe.

Osim volonterskih radova čišćenja priobalja u popodnevnim satima imali su radionice učenja hrvatskog jezika, radionice o moru na kojima su se upoznali sa ribljim vrstama i ostalim stanovnicima podmorja, izrađivali su i minijature od prikupljenih kamenčića, a i izradili su suvenir od prikupljenih naplavina. Sve aktivnosti odvijale su se uz voditelje Roberta Piršla i Mateja Kokalja te koordinatoricu Barbaru Buršić, voditeljicu Matičine podružnice u Puli.

Natali Palko Zirdum, direktorica Turističke zajednice Općine Ližnjan istaknula je benefite projekta:“Na ovakav način daje se naglasak na održivom društvenom razvoju bez nepovoljnog utjecaja na okruženje. Učenjem i upoznavanjem baštine polaznicima se direktno promovira i popularizira ribolovna tradicija i potiče interes uz očuvanje biljnih i životinjskih staništa, a kroz edukativne aktivnosti i konkretne aktivnosti čišćenja uklanjanja se otpad na terenu i naravno ovo je jedan drugačiji način promidžbe destinacije, gdje jasno komuniciramo da smo svjesni onečišćenja i da svatko od nas može pridonijeti i stati šporkuljama na kraj.“

Financiranje projekta osigurano je bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Projekt EKO LIŽNJAN 2021 – ECO HERITAGE TASK FORCE održan je u suradnji sa Općinom Ližnjan i Hrvatskom maticom iseljenika na projektu ECO HERITAGE TASK FORCE koji ima za cilj očuvanje prirodne i kulturne baštine na način da mladi hrvatskih korijena kroz upoznavanje i povezivanje s domovinom svojih predaka, ostave i svoj trag s ciljem doprinosa ekološkoj obnovi i očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine kroz različite volonterske aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom kao domaćinima održao se projekt ECO LIŽNJAN 2021 od 9.do 21.srpnja 2021

Na projektu su uz Hrvatsku maticu iseljenika, Općinu Ližnjan – Lisignano i Turističku zajednicu Općine Ližnjan aktivno sudjelovali i komunalno poduzeće Ližnjan Brnestra sa svojim djelatnicima, tvrtka Puls events i obrt Bubić.

 

  

Facebook Komentari