Zastupnici traže da se djeci koja bježe od rata u Ukrajini omogući siguran prolaz i pruži pomoć interno raseljenim osobama ili osobama pod opsadom.

S 509 glasova za, 3 protiv i 47 suzdržanih, Europski parlament u četvrtak je usvojio rezoluciju u kojoj poziva na razne mjere potrebne za zaštitu djece i mladih u bijegu od nasilja i olakšavanje njihove integracije u zajednice zemalja domaćina.

„Svako dijete ima pravo na zaštitu od nasilja, iskorištavanja i zlostavljanja”, rekli su zastupnici, pozivajući države članice EU-a da djecu zaštite od rizika od trgovine ljudima, nezakonitog posvajanja i drugih oblika zlostavljanja.

· Humanitarni koridori potrebni za spašavanje djece i obitelji u Ukrajini

· Registracija je ključna za sprečavanje rizika od trgovine ljudima i nezakonitog posvajanja

· Ugroženu djecu trebalo bi identificirati na granicama EU-a i brzo imenovati skrbnike za djecu bez pratnje

· Djeca bi trebala imati jednak pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama kao i ostala djeca u zemljama domaćinima

Preporučuju da službenici za zaštitu djece budu prisutni na granicama kako bi mogli brzo i točno identificirati ranjivu djecu, evidentirati njihov identitet i državljanstvo te njihove posebne potrebe. Usluge kao što su psihosocijalna potpora, zdravstvena pomoć za majke, zaštita od rodno uvjetovanog nasilja, traženje obitelji i potpora za spajanje obitelji trebale bi se nuditi u okviru nacionalnih sustava za zaštitu djece, uz puni pristup svim osnovnim uslugama i odgovarajućoj skrbi.

Djeca bez pratnje i djeca razdvojena od obitelji te djeca u skrbi institucija trebala bi imati imenovanog skrbnika. Službe za zaštitu djece u zemlji njihova prihvata trebale bi stalno pratiti njihovo stanje i mjesto boravka nakon njihova dolaska u EU, navodi se u rezoluciji.

Zastupnici ističu da bi zemlje domaćini toj djeci trebale osigurati jednak pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama kao i ostaloj djeci. Također se zalažu za mehanizme premještanja kojima se prednost daje spajanju obitelji i premještanju ugrožene djece, kao što je, na primjer, mehanizam solidarnosti za medicinske transfere unutar EU-a djece i mladih kojima je hitno potrebno liječenje i terapija kojima se spašavaju životi.

Zastupnici pozivaju države članice EU-a da na najbolji način iskoriste dostupna sredstva EU-a za potporu socioekonomskoj integraciji izbjeglica i njihovu zaštitu od diskriminacije i socijalne isključenosti, a po potrebi osigurati dodatna sredstva.

Facebook Komentari