Čelni ljudi pulskog sveučilišta i Grada Pule potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji na području prostornoga razvoja Grada Pule kao studentskog grada, uspostavljanja i izgradnje znanstveno-tehnoloških i inovacijskih centara te realizacije zajedničkih gospodarskih programa i projekata sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija.

Sveučilište ima ogroman potencijal, posebno kroz razvoj start upova, freelancera i u tom kontekstu Grad će pomoći infrastrukturno i u suradnji sa Sveučilištem razvijati tu priču.

„Bit ćemo im potpora u svakom kontekstu, prostorom, infrastrukturom, suradnjom s privrednicima i svima koji kroz klaster poduzetnika, koji stvaramo, žele pomoći. To će se ogledati i u projektima, ali i kroz Pulski inovacijski centar. Vjerujem da ćemo kroz ovaj vid suradnje pospješiti dolazak još većeg broja studenata u naš grad i da se zaista razvijamo i kroz identitet sveučilišnog grada“, rekao je gradonačelnik Zoričić.

Rektor Sveučilišta Marinko Škare zahvalio je gradonačelniku i Gradu Puli na potpori dodavši kako je riječ o okvirnom sporazumu za projekte koje će Grad i Sveučilište zajedno realizirati.

„Sveučilište je tu da bude potpora razvoju Grada, Županije i regije. Sa svim svojim resursima siguran sam da možemo polučiti zajedničke projekte koji će osigurati razvoj grada i tranziciju prema Puli kao pametnom gradu, odnosno smart city“, smatra rektor Škare.

Ciljevi suradnje između potpisnika Sporazuma su razvijanje Sveučilišta i Grada kao prepoznatljivog centra obrazovanja i razvoja uz naglasak na stvaranje novih sadržaja za studente Sveučilišta, učinkovita suradnja privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva te usklađivanje istraživačko-razvojnih strateških planova s potrebama gospodarstva.

Povezivanje i suradnja na zajedničkim interesima i sudjelovanju u pripremi projekata za EU fondove sa svrhom razvijanja i implementiranja novih tehnologija, uključivanje privatnog i javnog sektora u projekte osnivanja „start up“ inkubatora namijenjenih studentima Sveučilišta i objedinjavanje inovativnih i razvojnih projekata posvećenih provedbi strategije za pametnu, održivu i uključivu lokalnu zajednicu.

Facebook Komentari