Postavljene komunikacijske ploče za augmentativnu komunikaciju na javnim površinama i u javnim ustanovama Grada Pule kao podrška neverbalnoj djeci i odraslima

Projektom “Grad Pula priča u slikama” nositelja Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, a koji je realiziran u suradnji s Gradom Pula, postavljeno je više komunikacijskih ploča za augmentativnu komunikaciju na javnim površinama i u javnim ustanovama Grada Pule kao podrška neverbalnoj djeci i odraslima.  Komunikacijskim pločama se simbolizira okolina za govor putem piktograma (slika sa simbolima posebnog značenja). Takvim se simbolima koriste kako djeca, tako i odrasli koji su neverbalni, te ne mogu govoriti ili su u procesu usvajanja govora. Budući su takve ploče univerzalnog jezika pogodne su i za turiste drugog govornog područja.

„Ovu vrst komunikacije, pod nazivom augmentativna komunikacija, koriste djeca i odrasli iz autističnog spektra sa cerebralnom paralizom, usporenim razvojem govora,  Down sindromom, osobe koje su nekom moždanom traumom izgubili mogućnost govora te svi ostali koji su zbog nekog oštećenja u nemogućnosti komunicirati svoje potrebe i želje govorom. Svakoj se komunikacijskoj ploči, ovisno o mjestu gdje je postavljena i koja joj je svrha, priprema poseban vokabular putem kojeg korisnici mogu iskomunicirati svoje potrebe u toj situaciji.“, istaknula je Ines Delzotto, stručnjakinja za asistivnu komunikaciju.

Izrađeno je ukupno 8 komunikacijskih ploča koje su postavljene na dječjem igralištu u Titovom parku, gradskim plažama (Ferijalni, Hidrobaza, Ambrela), u sklopu dvorišta Javne ustanove DV Mali svijet (ujedno predstavlja i simbol prijateljstva i uzajamne pomoći), a predstoji još ploče postaviti na dječje igralište/park u Šijanskoj šumi i Valkanama, te u neposrednoj blizini Arene (ploča sadrži kratke informacije o samoj Areni i njenoj povijesti). 

Simboliziranje javnih ustanova
Osim značajnih javnih površina, ideja je simbolizirati sve javne ustanove grada Pule čije usluge koriste mališani. 
„Tako će i svaka liječnička pedijatrijska i stomatološka ordinacija u gradu kao i OB Pula dobiti knjižice sa prigodnim i pomno odabranim socijalnim pričama. Odlasci kod liječnika, našoj populaciji djece predstavlja izrazito visok stres faktor. Neverbalna djeca ne znaju kako izreći svoja stanja i reći gdje ih boli te što se događa sa njihovim tijelom. Uz navedene knjižice, djeca će napokon moći reći što ih muči i gdje ih boli. To su malene knjižice u tipu slikovnica u kojem bi bio objašnjen liječnički pregled kako bi smanjili njihovu anksioznost i strah od nepoznatoga. Od gradske knjižnice, preko Arene pa sve do gradskog bazena naši će mališani moći komunicirati svojim simbolima.“, kazala je magistra edukacijske rehabilitacije Marija Sertić Nađ koja je izradila sve socijalne priče.

Benefit projekta ocijenjen izvrsno! 
Podrška za realizaciju projekta dobivena je od Švedsko-američke tvrtke Tobii Dynavox koja pomno prati aktivnosti promocije augmentativne komunikacije među ustanovama diljem svijeta. Od njih je zatraženo odobrenje radi korištenja Boardmaker programa odnosno simboličkog jezika koji je zaštićen kao takav. 

Značaj projekta
Benefit ovog projekta je nemjerljive vrijednosti jer se njime ujedno senzibiliziraju građani prema osobama s invaliditetom. Osobe s invaliditetom i inače su najranjivija skupina u društvu, no onima koji, uz to, i ne govore doista je potrebna podrška. Realizacijom ovog projekta grad Pula postaje pionir u simbolizaciji cjelokupnog grada.

DCZR Veruda Pula ima prvi hrvatski Kabinet za AT 
Bitno je istaknuti da Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula (DCZR Veruda Pula) ima prvi specijalizirani kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj koji se ističe svojim programskim ciljevima te međunarodnom prepoznatljivošću. Kabinet je nastao uz pomoć brojnih donacija te se danas može pohvaliti visoko sofisticiranim repertoarom različitih instrumenata. Mnogo se truda ulaže u razvoj inovativnih rješenja a rad se  temelji na programu “ Protokol Veruda”. AT tim čine dvije magistre edukacijske rehabilitacije, Ines Delzotto i Alba Čop,  s dodatnom stručnom specijalizacijom na području asistivne tehnologije koje su u kontinuiranoj sinergiji s ostalim članovima rehabilitacijskog tima Ustanove. 

Pogled u budućnost kroz prozor DCZR Veruda
DCZR Veruda Pula u svom radu živi jedan nadasve  holistički pristup rehabilitaciji svojih korisnika koji dolaze s područja cijele Istarske županije pa je druga faza projekta usmjerena upravo prema njima. Naime, sve što je zamišljeno za grad Pulu planira se pretočiti na područje cijele Istarske županije a time postati i jedina potpuno simbolizirana županija na taj način u svijetu.  

„Sve što se danas u našoj domovini događa na tom planu, slobodno možemo reći da se rodilo iz krila naše Ustanove. U toj malenoj radionici čuda, sve ono što je nemoguće za osobe sa invaliditetom postane itekako izvedivo i realno. Naime, kod nas djeca koja ne govore mogu komunicirati zjenicom oka ili zrakom iz nosnica a nepokretni mogu pisati bradom ili obrazom, mogu crtati geometriju dahom. Dakle, naš KAT je mjesto gdje se dosanjaju oni najhrabriji snovi.“, zaključila je Loretta Morosin, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Facebook Komentari