Nacrt prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola i Nacrt Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 28. listopada 2021. godine započinje s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola i Nacrtu Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola provest će se u razdoblju od 28. listopada 2021. godine do zaključno s 29. studenog 2021. godine, dok će se savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu provest u razdoblju od 28. listopada 2021. godine do 28. studenog 2021. godine.

Zainteresirana javnost može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola slati na sljedeću adresu elektroničke pošte: pravilnik_jednostavna_nabava@pula.hr, dok se očitovanja javnosti o Nacrtu Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu šalju na sljedeću adresu elektroničke pošte: plan.upravljanja22@pula.hr

Prateći dokumenti i dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici e-Konzultacije.

Facebook Komentari