Europe Goes Local-Supporting Youth Work at the Municipal Level” predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+programa Europske Unije.

Grad Pula je jedan od 16 gradova koji su odabrani za sudjelovanje u projektu.

Ciljevi projekta su:

1. Podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima.
2. Osnažiti Europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini.
3. Razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije ERASMUS+ programa podržavati rad s mladima te doprinjeti razvoju rada s mladima kroz europsku suradnju.
 
 
Facebook Komentari