Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj u utorak, 16. studenoga 2021. godine u prostorima Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ uz obvezne Covid potvrde i uvažavanje epidemioloških mjera, jednoglasno je usvojilo novu Odluku o komunalnom redu.

Kako je obrazložio pročelnik nadležnog Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Robert Stemberger riječ je o odluci koja će regulirati i u konačnici podignuti nivo komunalnog reda u najvećem istarskom gradu.

Nova Odluka definira postupanje komunalnih redara, regulirano je postavljanje plakata, reklamnih panoa, uvjeta za korištenje javnih površina, određuje način postavljanja reklama koje emitiraju svjetlost, donosi i odredbe o zabrani odlaganja otpada na javnim površinama kao i korištenje plaža, a  komunalni redari sada imaju obavezu postupanja i na njima.

I Odluka o komunalnom redu prije usvajanja na Gradskom vijeću Pule bila je na e-savjetovanju od 23. rujna do 23. listopada ove godine.

U nastavku sjednice jednoglasno je usvojena i Odluka o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata.

Obrazlažući predloženu Odluku pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ingrid Bulian rekla je kako će se njome detaljnije regulirati uvjeti i način postavljanja objekata u prostoru temeljem Odluke o komunalnom redu.

Riječ je o Odluci o kojoj je prvi puta odlučivalo Gradsko vijeće budući da je prethodne odluke ranije donosio gradonačelnik.

Novom odlukom za javne površine za terase određuju se svi uvjeti za organiziranje ugostiteljskih terasa, smještaj u prostoru, površine na koje se mogu postavljati, koji su elementi koji se mogu postaviti na terasu poput suncobrana, a standardizirana je i oprema s jednoobraznim elementima na terasama kako bi se postigao uređeniji prostor u gradu.

Kao jednu od novina pročelnica Bulian izdvojila je uvođenje odredbe prema kojoj će na zahtjev komunalnog poduzeća terasu biti potrebno osloboditi za pranje te površine kao i mogućnost postave pokretnih ograda kojima se mogu terase odjeljivati što je ocijenjeno dobrodošlim u vrijeme pandemije Covid-19. Dozvoljena je i postava zvučnika na terasama koji moraju biti orijentirani prema terasi i s razinom buke do 55 decibela.

Prihvaćen je i Plan postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi  i bankomata koji definira način postavljanja, izgled i dimenzije štandova, kioska, bankomata i nadstrešnica.

Određene su djelatnosti koje se mogu prodavati na kioscima pa tako u kioscima, u kojima se prodaju duhanski proizvodi, neće biti dozvoljeno prodavati piće niti postavljati hladnjake kako bi se stimuliralo ugostiteljekoji svoje poslovanje obavljaju u čvrstim objektima.

„Detaljni naputci Ministarstva kulture, koje je prepoznalo problem postave bankomata na nivou države i preveliku pojavu u prostoru te su dali preporuke jedinicama lokalne samouprave da ih ugrade u svoje akte, kroz ovaj su Plan ugrađeni“, pojasnila je pročelnica Bulian dio Plana koji se odnosi na bankomate.

U nastavku sjednice, također jednoglasno, usvojeni su i Plan postavljanja opreme za reklamiranje i plakatiranje na području Grada Pule kao i Pravilnik za određivanje prijedloga imena ulica i trgova i za postavljanje spomenika na području Grada Pule.

Ime ulice ili trga tako će i ubuduće utvrđivati Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, a po pribavljenom mišljenju Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova, kao radnog tijela gradonačelnika.

U Pravilniku je propisana procedura, a inicijativu može podnijeti fizička ili pravna osoba s područja Grada Pule koji svoj prijedlog moraju obrazložiti.

Kako bi se potaknuo sektor brodogradnje donesena je i Odluka o komunalnoj naknadi kojom se smanjuje komunalna naknada ovom važnom gospodarskom sektoru u našem gradu.

Od sjednice održane 16. studenoga 2021. godine pulsko Gradsko vijeće Pule broji 22 vijećnika budući da je prisegnuo vijećnik srpske nacionalne manjine Milan Rašula.

 

Grad Pula

Facebook Komentari