U pulskom akvatoriju danas je održana međuresorna nacionalna pokazna vježba suzbijanja onečišćenja mora i gašenja požara na moru NAMIRG Pula 2019 u kojoj su uz istarske vatrogasce sudjelovali i njihove kolege iz Slovenije i Italije.

Atraktivna pokazna vježba

Pokazna vježba NAMIRG Pula 2019 realizirana je u sklopu EU projekta ‘North Adriatic Maritime Incident Response Group’, a organizirala se s ciljem provjere spremnosti za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora i mehanizama za intervencije gašenja požara na moru vatrogasnim plovilima i desantom vatrogasaca na ugroženo plovilo iz helikoptera.
Akciju je pratio i pulski gradonačelnik Boris Miletić u pratnji ministra unutarnjih poslova Davora Božinović i zamjenika istarskog župana koji obnaša funkciju župana Fabrizia Radina te je svim sudionicima na kraju čestitao na uspješno provedenoj zadaći.

Akciju je pratio i pulski gradonačelnik Boris Miletić u pratnji ministra unutarnjih poslova Davora Božinović i zamjenika istarskog župana koji obnaša funkciju župana Fabrizia Radina

„Rekao bih da je ovo jedan iskorak našeg sustava spašavanja koji može reagirati i na moru. Današnja je akcija primjer i potvrda da jedino uz zajedničku suradnju triju država možemo adekvatno odgovoriti na izazove u budućnosti. Ovo je još jedan izvrstan primjer međunarodne suradnje na projektima očuvanja ljudi i zaštite okoliša i svakako je dobar primjer koji treba slijediti“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Kako je pojasnio vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac, u akciji su sudjelovali predstavnici Vatrogasne zajednice Istarske županije sa svojim projektnim partnerima, Gasilskom brigadom iz Kopra, te Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia.

 

Facebook Komentari