Istarska županija ulaže znatna proračunska sredstva u Specijalnu  bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju” Martin Horvat” Rovinj – Rovigno, zdravstvenu ustanovu čiji je i osnivač. I u ovogodišnjem proračunu predviđena su izdvajanja za sufinanciranje rada i programa Bolnice, za što su danas potpisani ugovori od strane istarskog župana Borisa Miletića i ravnatelja doc. dr. sc. Marinko Rade, uz prisustvo rovinjskog gradonačelnika Marka Paliage. Konkretno, radi se o tri ugovora, a odnose se na Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama, izradu projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade dječjeg odjela te otplatu kredita za adaptaciju zgrada. Po navedena tri ugovora, Istarska županija izdvaja 790 tisuća kuna.

Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama uspostavljen je s ciljem prevencije težih i cjeloživotnih poteškoća, a za što je potrebno osigurati što raniju i dostupniju dijagnostiku i zaštitu. Takve intervencije moraju odgovarati različitim psihofizičkim i socijalnim potrebama i aspektima razvoja djeteta, ali i roditelja, odnosno obitelji. Bez obzira razvija li se usluge rane intervencije unutar sustava zdravstva ili socijalne skrbi, pristup mora biti stručan i multidisciplinaran.

– Uvažavajući potrebe našeg područja (oko 150 djece godišnje) Istarska županija već je 2020. godine osigurala prve uvjete da se u Specijalnoj bolnici formira tim, koji se sastoji od defektologa, kliničkog psihologa, dr. med. spec. pedijatrije, te logopeda i započne provoditi projekt rane intervencije za djecu s neurorizicima, pojasnio je ravnatelj Rade.

– I u 2022. godini iz Proračuna Istarske županije namijenjeno je 240.000,00 kuna za rad Tima za ranu intervenciju, čime u prvome redu doprinosimo uspješnijem razvoju pojedinca, odnosno djeteta s neurorizikom, kao i kvalitetnijem životu njegove obitelji, nadovezao se župan Miletić.

Jedan od uvjeta daljnjeg razvoja Bolnice je drugi potpisani ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade dječjeg odjela Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno u 2022. godini, a projekt su podržali i svi istarski gradonačelnici i načelnici. Projekt obuhvaća projektiranje upravne zgrade s prenamjenom u Odjel za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i Odjela za neurološku rehabilitaciju. Novi Odjel bit će prilagođen suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Ujedno adaptacija obuhvaća i prilagodbu objekata i opreme ekološkim standardima radi poboljšanja energetske učinkovitosti. Time se rješava problem čestih putovanja velikog broja obitelji djece s neurorizicima u KBC Rijeka i KBC Zagreb radi praćenja i liječenja ove ranjive populacije, te im se omogućava zdravstvena zaštita u blizini mjesta prebivališta ili boravišta.

Treći ugovor se, pak, odnosi na sufinanciranje otplate kredita za adaptaciju zgrada Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno u 2022. godini, a koji se temelji na Sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji, kojeg su Istarska županija, Grad Rovinj i Specijalna bolnica Rovinj sklopile 2017. godine. Navedenim Sporazumom dogovoreno je kako će se financirati krediti za potrebe uređenje Specijalne bolnice Rovinj u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna, na način da će troškova kreditiranja snositi svaka strana u 1/3 dijela iznosa. Projekt obuhvaća otplatu kredita za adaptaciju postojećih zgrada Bolnice radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Time će se podići kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite i omogućavanje bolja kvalitete usluga u obavljanju primarne djelatnosti Bolnice.

Na temelju sklopljenog Sporazuma, Specijalna bolnica Rovinj, podigla je 3 kredita, u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna te je dosad adaptirano više zgrada.

– Specijalna  bolnica za ortopediju i rehabilitaciju” Martin Horvat” Rovinj – Rovigno ima veliki razvojni potencijal, kojeg je Istarska županija do sada financijski podupirala, a to će i dalje činiti. Spomenuo bih i da smo u 2022. godini odobrili i dodatnih 1,5 milijuna kuna za Specijalnu bolnicu iz tzv. decentraliziranih sredstava, a sredstva se planiraju utrošiti za adaptaciju i nabavu opreme za operacijsku salu te za nabavu opreme za novi terapijski bazen, zaključio je župan Boris Miletić.

Facebook Komentari