Istarska županija i ENERGY PLATFORM LIVING LAB – Udruga za otvorene inovacije u energetici potpisale su danas, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, u Zagrebu, Memorandum o razumijevanju i suradnji s ciljem razvoja više projekata iz područja bez ugljične proizvodnje energije, prijenosa energije te infrastrukture koja podržava e-mobilnost, a potpisali su ga istarski župan Boris Miletić i prodekan za poslovanje te predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Mario Vražić.

EPLL je platforma koja objedinjuje akademska znanja i izvrsnost, te inovativnost i mogućnost primjene ideja radi razvoja strateških područja elektrifikacije, energetske učinkovitosti, električne mobilnosti, fleksibilnosti i obnovljivih izvora energije. Upravo je cilj Istarske županije pokrenuti konkretne razvojne procese u cilju poticanja održivog razvoja iz strateških područja za koja EPLL ima ekspertizu. Bazni projekt Programa, kako je definirano Memorandumom, je izgradnja fotonaponskih solarnih panela na više lokacija na području Istarske županije, ukupne instalirane snage od cca 400 MW, nakon čega će uslijediti realizacija ostalih projekata i aktivnosti:

 • uspostava energetske zajednice na području Istarske županije koja utječe na energetske potrebe svih razina javne uprave;
 • promicanje električne mobilnosti kroz samoproizvodnju obnovljive energije;
 • izgradnja infrastrukture;
 • izgradnja baterijskih sustava za skladištenje energije i punionica za električna vozila na jednoj ili više lokacija koje će biti naknadno utvrđene;
 • određivanje namjene za proizvedenu energiju, između komercijalne, javnih korisnika i održive mobilnosti.

Realizacijom navedenog, doprinijet će se postizanju klimatskih ciljeva Republike Hrvatske, u smislu smanjena emisije stakleničkih plinova, utvrđenih Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao i relevantnim aktima Europske Unije, a osobito Direktive o obnovljivoj energiji. Sukladno navedenim dokumentima, konkretni ciljevi odnose se na:

 1. dekarbonizaciju energetskog sektora;
 2. ostvarivanje Nacionalnog cilja korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u vezi s udjelom korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije u Republici Hrvatskoj u 2030. godini;
 3. šire održivo korištenje vlastitih prirodnih energetskih resursa;
 4. dugoročno smanjenje ovisnosti o uvozu energenata;
 5. učinkovito korištenje energije i smanjenja utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš;
 6. otvaranje novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici i drugim djelatnostima, koja se iniciraju s razvojem energetskih projekata i njihovih rezultata u lokalnoj zajednici;
 7. poticanje razvoja novih i inovativnih tehnologija i doprinosa lokalnoj zajednici;
 8. diversifikaciju proizvodnje energije i povećanja sigurnosti opskrbe;
 9. uključivanje građana i poduzetnika i njihovog aktivnog sudjelovanja u energetskoj tranziciji.

Valja spomenuti i kako će Ugovorne strane istražiti mogućnosti financiranja projekata iz bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije, putem ulaganja i reformi koje su za razvoj elektroenergetske infrastrukture i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora obuhvaćene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti Republike Hrvatske, sukladno mjerodavnim propisima, u cilju osiguranja optimalne raspodjele troškova i rizika između privatnog i javnog sektora. EPLL će razraditi moguće modele razvoja i financiranja Programa i pojedinih projekata u okviru Programa te ih predstaviti Istarskoj županiji.

Facebook Komentari