Županija u akademskoj godini 2022./2023. dodjeljuje studentske stipendije u tri kategorije te je za tu namjenu u Proračunu osigurano preko 1,4 milijuna kuna. Objavljen je prvi natječaj koji je namijenjen redovnim studentima za koje je planirano ukupno 40 jednogodišnjih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna.

Stipendija se studentu isplaćuje deset mjeseci, odnosno od 1. listopada 2022. do 31. srpnja 2023. godine. Druga dva natječaja, koja će biti raspisana, odnose se na studente na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji i na studente slabijeg imovnog stanja.

Natječaj je namijenjen studentima, s prebivalištem na području Istarske županije,
koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i
diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim
studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i
sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

„Kontinuirano ulažemo u područje obrazovanja jer su mladi naša budućnost, a ulaganje u
znanje je definitivno najbolja investicija. Županija tako ulaže u školsku infrastrukturu
osnovnih i srednjih škola čiji smo osnivači. Provodimo program Građanskog odgoja i
obrazovanja te Zavičajnu nastavu. Uz studentske stipendije, pružamo financijsku podršku
i Istarskom veleučilištu te Sveučilištu J. Dobrile u Puli. Gledajući i Prijedlog Proračuna za
iduću godinu u dijelu koji se odnosi na upravna tijela Istarske županije, čak 46 %
proračunskih sredstava izdvajamo upravo za Upravni odjel za obrazovanje, sport i
tehničku kulturu“, naglašava župan Boris Miletić.

Više informacija o samome Natječaju, mogu se pronaći na službenoj mrežnoj
stranici Istarske županije (rubrika „Natječaji“). Prijava za dodjelu stipendija, kao i dokumentacija kojom se dokazuje postojanje utvrđenih uvjeta i drugih činjenica podnosi se
online, putem specijalizirane aplikacije koja je dostupna na adresi

http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Facebook Komentari