Izložba pod nazivom “Fortifikacijski sustav Pule”, autorica Katarine Marić, prof. i Katarine Pocedić, prof., viših kustosica u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Museo storico e navale dell´Istria tematizira pulski obrambeni sustav – fortifikacijske objekte s naglaskom na razdoblju austrijske uprave, koja organizira ratnu luku, otvara Arsenal te kroz nekoliko faza izgrađuje obrambeni sustav, koji se sastoji od brojnih većih i manjih fortifikacijskih objekata.

TZG Pule je do sada proveo aktivnosti izrade vizualnog identiteta, izrađena je i web stranica na 4 jezika (https://www.pulafortcenter.com/hr), kao i roll up-a za promidžbu projekta te stalnu postavu Visualie za Advent, izrada promotivnog materijala odnosno suvenira te letka povezanosti Zerrostrase sa liftom, održana je i edukacija turističkih vodiča o novom turističkom proizvodu, a projekt je promoviran u Zagrebu, Trstu, Ljubljani te će u rujnu biti promoviran i u Rijeci.

Angažirani su animatori/promotori projekta i atrakcija u sklopu istog, u tijeku su predstave i koncerti s ciljem promocije turističkog proizvoda Pula fort center. Planira se suradnja s novinarima i blogerima iz inozemstva te će se izraditi promotivni letak izložbe. “Otvaranjem ove izložbe Pula fort centar, a i Kaštel, zasjati će novim sjajem te ova će izložba upotpuniti turistički doživljaj grada,” naglasila je Cinkopan Korotaj.

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria sudjeluje, kao projektni partner na projektu ITU mehanizma, kojega je nositelj Grad Pula, ispunio je skoro sve projektne ciljeve i zdatake, a sama izložba bit će vrhunac ovoga projekta koji će ne samo inozemnim turistima, već i lokalnom stanovništvu te domaćim posjetiteljima, približiti veličanstvenost ovog atraktivnog fortifikacijskog sustava.

Izložba o pulskim fortifikacijama Fortifikacijski sustav Pule, obuhvatit će izložbene prostore Muzeja na Kaštelu, kao i tunelske prostore na srednjoj razini, ispod same utvrde. Autorice su više kustosice Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Katarina Marić, prof. i Katarina Pocedić, prof. One su odradile ogroman posao obilaska i istraživanja terena, fotografiranja i snimanja objekata, odabira građe iz fundusa Muzeja, ali i brojnih drugih institucija.

Pulski obrambeni sustav broji 28 utvrda, od kojih su dvije srušene (Zaro i Maximilian) i više od 200 popratnih obrambenih građevina. Za sve te građevine autorice izložbe su sustavno prikupljale stare fotografije, planove i nacrte. Učinjene su fotografije i video snimci iz zraka za 50-ak obrambenih građevina i utvrda iz pulskog fortifikacijskog sustava. Za gotovo 80 % objekata imamo barem jednu fotografiju, a cilj je, s vremenom, skupiti sve na jednom mjestu, kako bi izložba postala ishodišna točka za istraživanje pulskog fortifikacijskog sustava.

Osim iz fundusa Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, građa za potrebe izložbe pronađena je u brojnim drugim ustanovama; Arhivu Grada Pule, zatim su to Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Heeresgeschichtliches Museum, Österreichische Nationalbibliothek i Bildarchiv Austria u Beču, Državni arhiv u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Puli, Archivio di Stato di Venezia, Archivio Diplomatico del Comune di Trieste i Civico Museo della Guerraper la Pace „Diego de Henriquez“ u Trstu, Archivi ovescovile di Udine, Biblioteca comunale di Treviso, Narodni muzej Slovenije u Ljubljani, Imperial War Museum, London. “Zahvalni smo i kolekcionarima Ivanu Bogavčiću iz Zagreba i Nikoli Pajiću iz Pule, koji su nam omogućili uvid u njihove zbirke i korištenje građe,” istaknuo je Kešac.

Iako često obrađivana, u različitim kontekstima i prigodama, ova, kako prostorno, tako i muzeološki zahtjevna tema o pulskim fortifikacijama, angažirala je kustose Muzeja te nekoliko vanjskih stručnih suradnika. Njome se želi prikazati cjelokupan sustav obrane Tvrđave Pula, njezine obrambene sektore i pojaseve te pojedinačno predstaviti sve fortifikacijske objekte, od obalnih i pojasnih tvrđava, preko većih i manjih bitnica do skupina obrambenih građevina. Posjetiteljima će se predočiti teritorij koji je Tvrđava Pula obuhvaćala i posebno prikazati lokalitete obrambenih građevina, njihovu pristupačnost i stanje u kojem se nalaze. Naglasak u izložbi je na razdoblju austrijske uprave, koja organizira ratnu luku, otvara Arsenal, a paralelno s time, kroz nekoliko faza, odvija se izgradnja različitih modela tvrđava, koje su svoj oblik mijenjale usporedo s izmjenama u razvoju vojnih strategija i prema novim tehnološkim dosezima u izradi naoružanja i u izgradnji brodova.

Izložba će obuhvatiti period od 1813. do 1918. godine. Tematski će razmatrati razne segmente nastanka i širenja fortifikacijskog sustava, načine gradnje i vrste utvrda, vrste naoružanja, ali i pokušati rekonstruirati ambijent i život unutar tvrđave, sudbine vojnika koji su u njima provodili puno vremena odvojeni od obitelji i socijalnog života. Ponajprije se želi prikazati naša kulturno-povijesna baština, naš odnos prema njoj, brojnost i raznolikost građevina, njihova umjetnička i arhitektonska vrijednost, jer iako se radi o vojnim objektima, isključivo obrambenog karaktera, ti objekti nisu bili lišeni detalja koji su zahtijevali izuzetnu vještinu gradnje i osjećaj za estetiku.
“Prvenstveno nam je želja upoznati naše lokalno stanovništvo s baštinom koja nas okružuje i potaknuti skrb o njoj. U istraživanju su nam puno pomogli i lokalni zaljubljenici u austrijsko fortifikacijsko nasljeđe, osobito Udruga prijatelja utvrde Punta Christo koja predstavlja pravi primjer onoga što zajednica može pružiti uz suradnju s institucijama,” zaključio je ravnatelj muzeja na Kaštelu.

Izložba će i u multimedijskom smislu biti inovativna, kako bi i na taj način zainteresirala posjetitelje za temu koju obrađujei za lokalitete nakojima se tvrđave nalaze. Izrađena je interaktivna maketa južne Istre u kojoj je pohranjena sva prikupljena dokumentacija o sustavu i koja će služiti posjetiteljima kao svojevrsna info zona gdje mogu dobiti informacije o pulskim utvrdama i ostalim građevinama.

Gradonačelnik Filip Zoričić je 6. prosinca 2021. potpisao Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta kojim je za provedbu projekta osigurano dodatnih 2.607.617,94 kuna bespovratnih sredstava iz Državnog proračuna, čime je postignut postotak sufinanciranja od gotovo 50%, u odnosu na prijašnjih 39%,” naglasila je Dropulić informacije o važnosti sufinanciranja projekta.

Ukratko o Projektu

Nositelj: Grad Pula-Pola: Upravni odjel za prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu
Partneri:Turistička zajednica grada Pule, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria

Naziv projekta: „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“
Program: ITU mehanizam u sklopu specifičnog cilja “6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”
Vrijednost projekta: 23.277.260,22 kuna

Ukupna bespovratna sredstva za projekt: 9.000.000,00 kuna financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija
Ukupna bespovratna sredstva za projekt: 2.607.617,94 kune, financiranih iz Državnog proračuna, iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju već sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta

Ovim projektom pokrenuti su kotačići prošlosti i aktiviran je ogroman potencijal kulturne baštine te je kroz ulaganje u održivo korištenje kulturnih dobara, povećana ponuda kulturnih i edukativnih sadržaja, posebice otvaranjem izložbe u najavi, na dobrobit prvenstveno svih stanovnika urbanog područja Pula, a i šire, te indirektnim utjecajem na održivi razvoj gospodarstva i turizma.

Kroz projektne aktivnosti razvidno je da se desila bitna promjena u prostoru obuhvata projekta a sada se dešava promjena i u ponudi sadržaja, te će novostvoreno okruženje zasigurno dati dugo čekani vjetar u leđa za kreiranje novih doživljaja kulturne ponude, novih pratećih servisa i potpuno novog potencijala za materijalizaciju brojnih razvojnih mogućnosti u različitim sektorima od značaja za Urbano područje Pule.

Facebook Komentari