Zbog neslaganja sa koalicijskim partnerima i mišljenjem Društva arhitekata oko UPU Lungo mare grad Pula odlučio je pokrenuti javnu raspravu oko dijela tog plana, konkretno sportske namjene tj. izgradnje nogometnog igrališta.

Izmjene i dopune, koje su predmet ovoga postupka, s jasno postavljenim ciljevima koji se odnose isključivo na provjeru i redefiniranje planskih rješenja u dijelu nogometnog igrališta te površina sportske namjene, parkirališta, kolno pješačkih površina i zaštitnih zelenih površina u okruženju, pokrenute su Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule iz prosinca 2020. godine.

Izgradnjom Gradskih bazena, NK Uljanik je ostao bez pomoćnog nogometnog terena, koji je korišten za obavljanje trenažnih procesa svih nogometnih kategorija u Klubu, kao i za odigravanje natjecateljskih utakmica nižih kategorija.

Tada je ocijenjeno kako bi se pomoćni teren na lokaciji Lungo mare, koji je trenutno u lošem stanju, trebao obnoviti. Međutim, gabariti terena nisu uvjetni kako bi se na njemu mogle odigravati utakmice te je pokrenut postupak izmjene ovoga plana.

Time će se stvoriti pretpostavke za realizaciju odgovarajuće površine uz revitalizaciju travnjaka prema standardima Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA-e te, ujedno, omogućiti realizacija pratećih sadržaja (svlačionice i sl.), čime će se posljedično otvoriti mogućnost dobivanja već najavljenih sredstava za postavljanje umjetnog travnjaka od strane HNS-a.

Javna rasprava o ovim izmjenama plana započinje 15. ožujka 2022. godine i predviđa se u trajanju od 15 dana tijekom koje će se održati i javno izlaganje o predloženim planskim rješenjima.

 

Facebook Komentari