Grad Pula raspisao je javne natječaje za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima je vlasnik ili suvlasnik. Natječaji su danas objavljeni za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Kaštijun d.o.o. (2 člana), Pragrande d.o.o. (3 člana), Pula Herculanea d.o.o. (3 člana) i Vodovod Pula d.o.o. (3 člana), a u narednim danima slijedit će raspisivanje javnih natječaja i za ostala trgovačka društva u kojima je Grad Pula vlasnik, odnosno suvlasnik.
 
Član nadzornog odbora ne zasniva radni odnos s trgovačkim društvom već se bira na mandat najviše četiri godine.

Slijedom navedenog i objavljenih natječaja Grad Pula u nadzornim  odborima predlaže svoje predstavnike i to po tri člana u društvima Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o., dok će jedan član biti zajednički odabir od strane Grada Vodnjana i općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana. Nadalje, u društvu Kaštijun d.o.o. Grad Pula predložit će dva predstavnika člana NO-a, dok će dva člana NO-a predložiti Istarska županija.

 
Za člana nadzornog odbora, može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) , mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
–        najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke djelatnostima pojedinog društva,
–        najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
–        da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
–        da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke osnove,
–        nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Javni natječaji otvoreni su 15 dana od dana objave istih na internetskoj stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr.

Javni natječaji i sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule, odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA“.
Facebook Komentari