Reagiranje donosimo u cijelosti;

Izražavamo duboko žaljenje što gospođa Koviljka Aškić, savjetnica gradonačelnika Filipa Zoričića za zelene politike i gospodarenje, koju je i Gradsko vijeće Grada Pule izabralo u NO Kaštijuna te vijećnica u županijskoj Skupštini nije našla shodno prisustvovati prošlotjednoj sjednici Skupštine na temu gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji, s posebnim naglaskom upravo na rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Također, gđa Aškić nije se odazvala ni obilasku ŽCGO Kaštijuna koji je organiziran za vijećnike uoči tematske sjednice. Dodatna zanimljivost je da je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, kao članicu Radne skupine za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, imenovao i Koviljku Aškić. Od silnih obveza, razumljivo je da gđa Aškić nema vremena za dolazak na tematsku sjednicu županijske Skupštine, već bizabire na “gorući problem” osvrnuti se na niti desetominutnoj konferenciji za novinare, ispred, naravno, Kaštijuna.

Podsjećamo i kako su na tematskoj sjednici sudjelovale namjerodavnije osobe, odnosno relevantni stručnjaci koji se godinama bave navedenom tematikom, ali, nažalost, ne i gđa Aškić, koja je kazala kako svoje poslovne obaveze planira mjesec dana unaprijed, a “nažalost, pozivi za sjednice nam dolaze 15 dana ranije”, čime je pokazala koliko joj je stalo do teme Kaštijuna.

Na današnjoj konferenciji za novinare stranke MOŽEMO!, gđa Aškić istaknula je da je “dosta bilo tematskih Skupština, dosta je bilo političkog prepucavanja” te poziva istarskog župana da napokon potakne i sazove JLS-ove da se zajednički iznađe lokacija reciklažnog centra. Ukoliko, nastavlja Aškić, župan to ne želi, “neka to i jasno i kaže pa kako bi se jedinice lokalne samouprave mogle same organizirati i krenuti u neke saveze i naći rješenje za izgradnju manjih reciklažnih centara”. Nameće se, stoga, pitanje da li je stranka MOŽEMO!, koja je dio vladajuće koalcije u Gradu Puli, upoznata s vlasničkom struktorom tvrtke Kaštijun?

Zašto Grad Pula kao većinski vlasnik, koji je i na čelo Kaštijuna postavio novog direktora g. Giacomettija, konačno ne preuzme stvari u svoje ruke. U Skupštini Istarske županije stranka MOŽEMO! je oporba, međutim, ponavljamo u Gradu Puli je vlast!

Nadalje, Aškić se pita “zašto nisu javno objavljeni rezultati analiza koje navodno potvrđuju da u okolišu Kaštijuna nema zagađenja”, napominjemo da Kaštijun d.o.o. ima javno objavljenje rezultate mjerenja koji su obvezni mjeriti prema okolišnoj dozvoli https://www.kastijun.hr/hr/o-nama/akti-i-dokumenti-drustva/ , a ravnatelj NZJZIZ
dr. Aleksandar Stojanović upoznao je vijećnike na tematskoj sjednici Skupštine o stanju
provedbe Programa praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini gospodarenja otpadom Kaštijun koji predstavlja nadstandard.

Elaborat o količinama i tokovima otpada na razini Istarske županije predstavlja stručnu podlogu na kojima će se temeljiti izrada daljnjih planova koji će se predstaviti javnosti i u kojima će se javnost sudjelovati, te se isti može dobiti na uvid.

Što se, pak tiče, izrečenog od strane županijskog vijećnika Slavena Boljuna želimo napomenuti i da je MOŽEMO! i po tim pitanju promašio temu jer se za formiranje Radnih tijela Skupštine Istarske županije čekala upravo oporba, odnosno isto se ”oteglo” zbog opstrukcije SDP-a. Napominjemo i kako su prikupljeni iskazani interesi svih vijećnika te će prijedlozi oko imenovanja članova Radnih tijela biti uvaženi. Ta će tema biti na redu sljedeće sjednice Skupštine, budući da je ova potonja bila tematska.

Facebook Komentari