Koviljka Aškić dosadašnja predsjednica Nadzornog odbora Kaštijuna jutros je nakon sastanka s pulskim gradonačelnikom, dala ostavku na tu funkciju te neformalnu funkciju savjetnice gradonačelnika. Prema njenim riječima nije uspjela napraviti što je željela te će se pitanje Kaštijuna dalje rješavati bez nje. Njeno priopćenje donosimo u cijelosti. 

 

Sa današnjim danom podnijela sam neopozivu ostavku predsjedniku Skupštine, Filipu Zoričiću, na mjesto članice NO Kaštijun i predsjednice NO Kaštijun.  Ostavku podnosim isključivo zbog iskazanog nepovjerenja i nezadovoljstva s radom člana uprave Fabia Giacomettia od strane gradonačelnika Filipa Zoričića, predsjednika Skupštine Kaštijuna, a koje smatram neosnovanim.

Podsjetiti ću na zbivanja koja su prethodila mom imenovanju u NO. Nakon izbora, prije godinu dana, u svojstvu savjetnice gradonačelnika za gospodarenje otpadom i zelene politike otišla sam na razgovor sa direktoricom Kaštijuna, Vesnom Dukić, kako bih se informirala o radu tvrtke. U to vrijeme već sam imala informaciju o eksploziji koja se dogodila u jednom boxu. Na moj upit da li ima kakvih problema u radu Kaštijuna, tadašnja direktorica rekla mi je da je sve u redu i da postrojenje funkcionira normalno.

Nekoliko dana nakon toga uputila je apel gradonačelniku Zoričiću i županu Miletiću da Kaštijun „puca po šavovima“ zbog prekomjernih količina otpada koje se dovoze od strane istarskih komunalnih društava. Naravno, u rekordnoj 2019.godini kada su dolazile i veće količine od onih u 2021. godini nije se oglašavala. U takvoj situaciji, gradonačelnik Zoričić tražio je zamjenu za Vesnu Dukić i na moj prijedlog imenovao je Fabia Giacomettija u upravu Kaštijuna.

 I u vrijeme kada sam predložila Fabia Giacomettia, a i danas, mislim da je on tehnički najkompetentnija osoba za vođenje Kaštijuna s obzirom da za vođenje ovakvih postrojenja u hrvatskoj nema kadrova, a on je imao iskustvo rada upravo u takvom postrojenju na Marišćini. Od samog dolaska Fabia na Kaštijun apelirala sam da se imenuje još jedan član uprave ekonomske struke koji će se moći nositi sa financijama na Kaštijunu. Taj moj prijedlog nije prihvaćen do prije par dana.

Nova uprava preuzela je Kaštijun sa akumuliranim gubitkom od 22.700.000 kn, a ako znamo da je predviđeni gubitak od strane prethodne uprave bio 8 milijuna kuna i da je temeljni kapital društva 27.961.400,00 kuna., da smo nastavili na način kako je radila prethodna uprava, gubitak bi bio veći od temeljnog kapitala što bi za posljedicu imalo stečaj društva! 

Trenutno na stanju imamo oko 16 tona SRFa, a zbrinjavanje bi, po sadašnjim cijenama koštalo oko 17 milijuna kuna.

U takvim okolnostima, nova uprava je, odmah po imenovanju, uklonila niz nedostataka što je rezultiralo nestankom smrada za okolno stanovništvo sve do početka raskopavanja starog Kaštijuna, a uz to nova uprava  smanjila je planirani gubitak za 6 milijuna kuna.

Naravno da je za to bilo potrebno znanje i iskustvo kako uprave i svih radnika na Kaštijunu, ali i uvođenje novih praksi kod javnih nabava kako bi se izbjeglo posrednike u ugovaranju  što je prije bila praksa, pa se poslove ugovorilo direktnim sa izvođačima radova.

NO je sve odluke donosio jednoglasno, osim u dva slučaja kada je Valerio Drandić bio suzdržan. Uključili smo se i pomagali upravi u upravljanju u izuzetno složenoj i teškoj situaciji.

Ja sam, koristeći svoju poziciju predsjednice nadzornog odbora, pokušavala nametati lijeva i zelena rješenja koja su i dio izbornog programa Možemo! Pula kako u načinu obračuna cijene za preuzimanje otpada poštujući načelo „onečišćivač plaća“, tako i vezano za uvjete ugovora sa komunalnim društvima u kojima sam predložila sankcioniranje onih komunalnih društava koji dovezu otpad koji nije miješani komunalni otpad i sa udjelom biootpada većim od 30%.

Naravno da moj prijedlog nije prihvaćen od strane komunalnih društava. Pokušavajući naći najbolja rješenja za Kaštijun d.o.o. bila sam spremna na kompromise u cilju usuglašavanja povećane cijene za preuzimanje otpada. Navedena, povećana cijena,  bila je usuglašena sa svim komunalcima i direktorima komunalnih društava (osim Pazina i Buzeta) i trebala se početi primjenjivati od 1.7.2022. Međutim, u međuvremenu je došlo do niza spinova i cijena nije povećana.

Još prije osam godina ukazivala sam da je Kaštijun promašena investicija u situaciji kada nema apsolutno nikakve infrastrukture za izdvajanje, obradu i iskorištavanje korisnog otpada, a tog sam mišljenja i danas.

Danas, mogu odgovorno tvrditi, Kaštijun radi najbolje moguće s obzirom na projektiranu i ugrađenu opremu. Bolje od toga ne može. Kvar koji se dogodio nije se mogao predvidjeti, brzina popravka kvara ne ovisi o upravi i tu ne vidim nikakvu krivnju uprave. Nalaziti žrtveno janje u liku Fabia je neprimjereno, rekla bih i bezobrazno.

Izjave župana da se sumnja na sabotažu su uz to što su bezobrazne, vrlo su štetne jer kao što vam je poznato, ukoliko osiguranje posumnja na sabotažu i bude tražilo dodatne izvide, cijeli proces popravka i ponovnog puštanja u rad postrojenja dodatno će se odužiti.

Kaštijun d.o.o., ali i ostala dva centra za gospodarenje otpadom u RH (Marišćina i Bikarac) sa ovakvim nepostojanjem ikakvog sustava za gospodarenje korisnim otpadom, a što za posljedicu ima loš SRF, biti će stalni gubitaši i uz cijenu zbrinjavanja otpada od 1.100 kn/toni. Naravno, sve to platiti će građani i gospodarstvo, uprave će se mijenjati ali problem će ostati. Rješenja uvijek postoje i njih smo i Fabio G. i ja predlagali ali nažalost bezuspješno.

Ne znam kome odgovara ovakva situacija sa gospodarenjem otpadom u IŽ ali sigurna sam da ne odgovara niti građanima a ni gospodarstvu.

Facebook Komentari