Uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se diljem svijeta obilježava 25. studenog, predsjednica Kluba žena IDS-a Ana Pernić istaknula je da je Hrvatska i ove godine prepustila učiniti pomak u rješavanju problema nasilja nad ženama.

– Žalosti nas što se problem nasilja sustavno ignorira i stavlja pod tepih. Svi znamo da nasilje nije samo problem žrtvi ili njihovih obitelji, već se tiče cjelokupnog društva. Upravo se iz tog razloga zalažemo da se cijela zajednica digne na noge kako bi iskorijenili nasilje u društvu, kazala je predsjednica Kluba žena dodajući da ovaj gorući ne smije nikad postati tabu tema.

– Smatram da svi imamo moralnu, građansku pa i civilizacijsku obavezu zaustaviti zlostavljače koji fizički ili psihički uništavaju život i dušu žene, majke, djevojčice, poručila je Pernić  naglasivši da se to može učiniti na više načina, od prijavljivanja svakog slučaja nasilja, osnaživanja i savjetovanja žena do prevencije i edukacije.  

Iz Kluba žena IDS-a upozorili su da se situacija dodatno pogoršala tijekom pandemije zbog svima poznatih otežanih životnih i ekonomskih uvjeta. – Brojevi govore više od riječi, pa ćemo tako spomenuti službene podatke prema kojima je u Hrvatskoj svakih 15 minuta zlostavljana jedna žena. U našoj zemlji sve je više onih koji trpe različite oblike nasilja, a nedostaje pravi odgovor kao od strane institucija pa tako i cjelokupnog društva.

Predsjednica Kluba žena Ana Pernić navela je da težina ovog problema nadilazi mogućnosti jedne stranke ili pojedine organizacije, no to ih ne može obeshrabriti da ponude konkretna rješenja. U Klubu žena IDS-a sustavno promišljamo o javnim politikama i konkretnim aktivnostima s ciljem podizanja svijesti u javnosti o problematici nasilja nad ženama, ali i dostupnosti informacija o mogućnosti zaštite, pomoći i podrške osobama koje doživljavaju nasilje.

– Klub žena IDS-a izradio je javnu politiku razvoja usluga za djecu predškolske dobi u Istri, koja je usklađena s jednim od glavnih ciljeva Kluba žena IDS-a, a to jest usklađivanjem privatnog i poslovnog života žena, čime se želi doprinijeti mogućnosti zapošljavanja žena koja dovodi do financijske neovisnosti žena. Dostupni podaci pokazuju da financijski samostalne žene u puno većoj mjeri prijavljuju nasilje i biraju odvajanje od nasilnog partnera. U tu svrhu, na tragu već izrađene javne politike o uslugama za djecu, a u cilju dodatnog jačanja neovisnosti žena, Klub žena IDS-a upravo priprema i javnu politiku o zapošljavanju i samozapošljavanju žena” zaključila je Pernić.  

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus tom je prigodom istaknuo da se problem nasilja nad ženama i djecom treba konačno staviti na dnevni red. – Vjerujem da je to tema oko koje se svi možemo i moramo složiti. Tu nema filozofije i ideoloških razlika, već samo puno prostora za djelovanje. Djelovati se može na svim razinama, pa tako mogu najaviti da će IDS nastaviti i dodatno ojačati svoju dugogodišnju politiku osnaživanja žena, organiziranjem edukacija i savjetovališta te sufinanciranjem Sigurne kuće Istra, za što Istarska županija i gradovi osiguravaju čak 75% potrebnih sredstava, dok država svega 25%.  

 

Facebook Komentari