„Kreativna jesen u Istri 3“ već treću godinu zaredom predstavlja plodove rada nastale u sinergiji organizacija u kulturi iz Istre. Nizom od osam događanja analizira se okruženje za rad i status umjetnika na tržištu rada, promišlja se i daju smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kulture i kreativnih i kulturnih industrija u Istri, ususret novom Planu razvoja kulture Istarske županije 2021.-2027.

Organizator Kreativne jeseni u Istri je IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana u suradnji s HUIU-Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika te udrugama „Čarobnjakov šešir“, „Metamedij“, „Faro 11“, „Atanor“ i Platformom „Mi +“.

 

Aktivnosti su predstavili:

Aleksandra Vinkerlić, IKA-Istarska kulturna agencija

Marino Jurcan, udruga Metamedij, Platforma MI +

Marijeta Bradić, udruga Metamedij, Platforma MI +

Ivana Čehić Rabljenović, udruga Faro 11

Irena Boljunčić Gracin, udruga Čarobnjakov šešir

Aleksandra Vinkerlić, u ime HUIU-Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika

Vladimir Torbica, pročelnik UO za kulturu i zavičajnost Istarske županije-RegioneIstriana

U ime udruge Atanor, aktivnosti predstavila i Nela Simić.

 

Trening „Kako komunicirati kulturu u digitalnom okruženju?“ ,

Organizatori: IKA-Istarska kulturna agencija i HUIU- Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika
Datum i mjesto održavanja: četvrtak, 4. studenog i petak, 5. studenog 2021., HUIU BLOK, Laginjina 7, Pula
Voditeljica treninga: Nela Simić

Trening „Kako komunicirati kulturu u digitalnom okruženju“ namijenjen je djelatnicima u kulturi, u javnom, civilnom i privatnom sektoru, učiteljima, predstavnicima umjetničkih organizacija, umjetnicima, pojedincima. Razvoj publike zahtjeva i određene digitalne vještine i kompetencije, što se nužnim pokazalo u vrijeme nemogućnosti održavanja događanja uživo, čemu svjedočimo od proljeća 2020. pa sve do danas.

Poznavanje rada u digitalnom okruženju, za kreatore virtualnih sadržaja nužan je preduvjet kako bi ostali u vezi sa svojom publikom, gradili novu, te u tom smislu izgradili zajednicu.

Trening će se, kroz teorijski i praktičan rad, fokusirati na strateško planiranje komunikacija, odnose s javnošću, komunikaciju putem društvenih mreža, sadržajni marketing i online oglašavanje te inovativne modele razvoja publike.

 

IVANA ČEHIĆ: Predstavljanje aktivnosti u okviru projekta „Startart“

Organizator: udruga „Faro 11“ i platforma „Mi +“

 

Predstavljanje dvodnevne online radionice pisanja prijava.

Prijave za sudjelovanje otvaraju se: 11.11.2021. u 11 sati

Projekt „Startart“ je usmjeren ka afirmaciji, promociji i edukaciji mladih umjetnika srednjoškolske dobi, pružanju podrške u razvoju umjetničkog djelovanja, poticanju stvaralaštva mladih te produbljivanju razumijevanja za suvremenu umjetnost i kulturu.

Radionica je namijenjena mladim umjetnicima te pruža specifična i praktična znanja koja se ne stječu u formalnom obrazovanju, a povećavaju mogućnost uspješnog prijavljivanja umjetničkih radova i projekata na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim festivalima, kulturnim manifestacijama te natječajima za izlaganje.  Na teorijskoj i praktičnoj radionici polaznici će savladati pisanje različitih vrsta biografija, kurikuluma i statementa.
 
Predstavljanje putujuće izložbe 
Izložba: Labin 26.11.2021.
                U sklopu projekta StartArt stručni žiri odabrano je 10 finalista, mladih autora srednjoškolske dobi, čije ćemo radove prikazati na putujućoj izložbi. Prva izložba održava se u Labinu, nakon čega slijede Bale i Novigrad. Radovi mladih autora bit će predstavljeni i na Instagram profilu projekta, gdje će publika moći glasati za svoje favorite.

TRIBINA  „Položaj kulture u razvoju Grada Pule“

Organizatori: udruga „Čarobnjakov šešir“ i HUIU- Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

Datum i mjesto održavanja: utorak, 23.11.2021. u 13 sati, Zajednica Talijana (Circolo), Carrarina 1, Pula

                Tribina otvara dijalog djelatnika u kulturi i ostalih zainteresiranih građana s predstavnicima vlasti, nositelja odluka i kulturnih politika u Gradu Puli. Nova vlast donosi i novu viziju, a kako će kulturne politike utjecati na razvoj kulturnog sektora, posebice nezavisne kulturne scene; na koji će se način financirati kultura, tko će i kako o tome odlučivati, neke su od tema o kojima ćemo raspravljati s predstavnicima vlasti.

Svoj su dolazak na tribinu potvrdile:

Lena Radunić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule

Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule

 

Predstavljanje rezultata istraživanja: „Znanja, navike i potrebe mladih vezane za kulturne sadržaje u Puli“

Organizator: HUIU-Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika i IKA-Istarska kulturna agencija

Datum i mjesto održavanja: 24. studenog 2021., BLOK HUIU, Laginjina 7, Pula

HUIU je uz podršku IKA-a-Istarske kulturne agencije tijekom 2019. godine među polaznicima srednjih škola proveo anketu o njihovim znanjima i potrebama u kulturi općenito da bi doznao koje su to aktivnosti u kojima bi srednjoškolciželjeli sudjelovati, a koje bi ih „pretvorile“ u aktivnu i angažiranu publiku. Sukladno rezultatima ankete, za HUiU je stručna suradnica doc.dr.sc. Marlena Plavšić napravila analizu podataka dobivenih anketnim ispitivanjem. Cilj istraživanja bio je detektirati potrebe djece i mladih grada Pule vezane za kulturu, umjetnost i zabavu te ispitati njihovo poznavanje kulturne i umjetničke ponude te ponude zabave grada Pule i navike sudjelovanja u njima. Nakon obrade podataka, rezultati ispitivanja HUiU je objavio u brošuri „Znanja, navike i potrebe mladih vezane za kulturne sadržaje u Puli“ koja jetiskana u nakladi od 200 komada te u digitalnom izdanju objavljena na http://www.huiu.hr/wp-content/uploads/2020/12/ANKETA-MLADI-brosura-web.pdf.  Tijekom 2021. ponovno smo proveli isto anketno ispitivanje (ista pitanja uz dodatak 10-ak novih) među pulskim srednjoškolcima da bismo doznali što se promijenilo u njihovim znanjima, potrebama i navikama u kulturi tijekom pandemije Covida 19., budući da su im bili ograničeni izlasci, a i škola se odvijala virtualno. Rezultate ispitivanja iz 2021. objavit ćemo do kraja godine u online obliku. Obje ankete dio su aktivnosti projekta razvoja publike IN DIS PUBLIC koji su do sad financirali Zaklada Kultura Nova, Grad Pula, Istarska županije i Ministarstvo kulture i medija RH.

Panel rasprava o međunarodnim rezidencijalnim programima

Organizator: udruga Metamedij, Platforma MI+

Datum i mjesto održavanja: 26. studenog 2021., u 18 sati, DKC Lamparna, Labin

Neformalna platforma za razvoj suvremene medijske umjetnosti Istre MI+ (Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij, Udruga za razvoj kreativnih industrija Faro 11, Labin Art Express XXI, Muzej-MuseoLapidarium, IKA-Istarska kulturna agencija) organizirat će u sklopu panel-raspravu o međunarodnim rezidencijalnim programima. Panel-rasprava će uključivati razgovor s umjetnicima i organizatorima međunarodnih rezidencija i programa za razmjenu umjetnika. Tom će prilikom umjetnici podijeliti osobna iskustva s rezidencijalnog boravka u inozemnoj organizaciji u sklopu međunarodnog rezidencijalnog programa SummerSessions, s naglaskom na proces realizacije umjetničkih projekata, umrežavanja i ostvarivanja novih suradnji u inozemstvu. Programom koordinira Udruga Metamedij, a njegov je cilj pokrenuti raspravu o važnosti međunarodnih razmjena i transfera znanja za profesionalni razvoj umjetnika.

Mapiranje kulture i kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji

Organizator: IKA-Istarska kulturna agencija i Ekonomski institut iz Zagreba

Datum i mjesto održavanja: 3. prosinca 2021., Zajednica Talijana, Carrarina 1, Pula

IKA i Ekonomski institut u Zagrebu proveli su tijekom 2021. godine istraživanje čiji je osnovni cilj bio prikupiti i prikazati podatke i informacije o obilježjima kulture i kreativnih i kulturnih industrija (KKI) u Istarskoj županiji kao i njihovoj važnosti za županijsko i nacionalno gospodarstvo.

Imajući u vidu činjenicu da je digitalno doba značajno promijenilo svijet, način života, poslovanja, komuniciranja, obrazovanja te da je razvoj digitalnih tehnologija promijenio ne samo umjetničke i kulturne djelatnosti, već i cijeli kulturni vrijednosni lanac (stvaranje, proizvodnju, distribuciju, pristup i sudjelovanje), posebni dio istraživanja posvećen je utjecaju digitalizacije na sektor KKI. Te su promjene dotaknule sve aktere unutar sektora KKI, umjetnike i kreativne djelatnike, kulturne ustanove, kreativne poduzetnike, publiku odnosno potrošače, nositelje javne kulturne politike.

Dodatno, imajući u vidu činjenicu da je pandemija bolesti COVID-19 značajno je izmijenila društveni i gospodarski život uzrokovavši brojne poteškoće u svakodnevnom životu i poslovanju poseban dio ovog dokumenta posvećen ispitivanju utjecaja pandemije COVID-19 na subjekte KKI sektora na području Istarske županije. Riječ je o anketnom istraživanju provedenom tijekom izrade ove studije, u razdoblju od 15. svibnja do 31. kolovoza 2021. godine na predstavnicima sektora KKI s područja Istarske županije (umjetnici-samostalni djelatnici, obrtnici, poduzetnici, udruge, javne ustanove u kulturi). Istraživanjem se ispitala pogođenost, otpornost i prilagodba sektora KKI Istarske županije učincima mjera uvedenih s ciljem suzbijanja širenja pandemije bolesti COVID-19.

Predstavljanja publikacije sociološkog istraživanja o kulturnim potrebama i kapitalu mladih u Istri

Organizatori: Platforma MI+; Udruga Metamedij, IKA-Istarska kulturna agencija

Datum i mjesto održavanja: 6. i 7. prosinca 2021. u Labinu, Pazinu, Poreču, Bujama

U cilju nastavka zagovaranja veće prisutnosti suvremenih i kritičkih umjetničko-kulturnih sadržaja u srednjim školama, u prosincu će biti održana predstavljanja publikacije “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja” kojega su tijekom 2020. za platformu Mi plus proveli doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković. Istraživanje je imalo za cilj utvrditi obrasce kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i prigodne populacije odraslih na području Istarske županije. Radi preciznijeg kreiranja projektnih programa i sadržaja u nezavisnoj kulturi, željelo se ispitati kakve bi sadržaje mladi voljeli posjećivati u organizaciji udruga u lokalnoj zajednici.

U 2022. provest će se novo sociološko istraživanje koje se nadovezuje na istraživanje iz 2020., a cilj mu je produbiti postojeće spoznaje o obrascima kulturne participacije u Istri te donijeti smjernice za sustavni razvoj kulturne strategije na regionalnoj razini. Istraživanjem se planiraju obuhvatiti različite dobne skupine, uključujući učenike i učenice srednjih škola te stanovnike mlade, srednje i starije životne dobi s ciljem dobivanja detaljnog uvida u specifične potrebe i preferencije različitih skupina kulturnih potrošača. Istraživanje će obuhvatiti veći broj jedinica lokalne samouprave iz različitih dijelova županije (obala, unutrašnjost), pri čemu će se zastupljenost ispitanika planirati sukladno relevantnim statističkim podacima o veličini naselja. Istraživanje će se provesti uz stručnu pomoć doc. dr. sc. Krešimira Krola i doc. dr. sc. Željke Tonković.

Mapiranje galerijskih prostora u Istarskoj županiji

Organizatori: Udruga „Atanor“ i IKA-Istarska kulturna agencija

Datum održavanja: 16. prosinca 2021.

Udruga za poticanje kreativnosti Atanor u suradnji s IKA-om- Istarskom kulturnom agencijom provodi mapiranje nezavisnih, gradskih i ostalih galerijskih prostora u Istarskoj županiji koje će intenzivnije potaknuti proces revalorizacije galerijskih prostora i ukazati na njihovu važnost u dugoročnom procesu razvoja publike. U tom kontekstu će prikupljeni podaci o galerijskim prostorima poslužiti kao osnova za stvaranje mape koja će biti značajna, ne samo za informiranje posjetitelja o kulturnim sadržajima te mogućnostima posjeta pojedinih lokacija, već i kao sredstvo umrežavanja stručnjaka i osnaživanja kapaciteta galerijskih prostora za razvoj publike u Hrvatskoj. Mapiranje se sastoji od prikupljanja informacija o pojedinoj galeriji (lokacija, veličina, osnivači, radno vrijeme, internetska stranica, društvene mreže, broj zaposlenih i volontera, načini financiranja i dr.), Podaci prikupljeni tijekom mapiranja galerijskih prostora poslužit će za izradu baze podataka prvog online registra galerijskih prostora u RH.

Kulturne politike i Novi plan razvoja kulture Istarske županije-RegioneIstriana

Za kraj, Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije-RegioneIstriana predstavio je proces izrade nove kulturne strategije, odnosno Plana razvoja kulture Istarske županije-RegioneIstriana. Najavio je još dva strateški važna dokumenta, a to su Mandatni program župana Istarske županije-RegioneIstriana te Plana razvoja Istarske županije. Navedeni će dokumenti u sebi sadržavati i kulturne politike definirane u skladu s potrebama kulturnog sektora, što je i ranijeih godina bilo uobičajeno.

Proces izrade Plana razvoja kulture započinje susretima Kulturnih vijeća koja definiraju Nacrt kulturne strategije, odnosno Plana. Potom se Nacrt predstavlja javnosti na okruglim stolovima u istarskim gradovima, a nakon toga ide na javnu raspravu u koju se uključuju zainteresirani građani i građanke. Procesom izrade Plana razvoja kulture Istarske županije koordinira Davor Mišković, autor Istarske kulturne strategije 1 i 2. Naglasak kod izrade ovog dokumenta kojim se definiraju glavne smjernice razvoja kulturnog sektora je na sudjelovanju i uključivanju svih zainteresiranih djelatnika i djelatnica u kulturi.

Pročelnik Torbica najavio je novi mjeru, odnosno program financiranja u sklopu javnih potreba u kulturi Istarske županije-RegioneIstriana, a posvećena je umjetničkoj produkciji mladih.

Facebook Komentari