U svrhu sanacije te konačnog zatvaranja starog Kaštijuna u petak 1. listopada 2021. tvrtka G.T. TRADE d.o.o. iz Split uvodi se u posao. Radi se o EU projektu „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“.

Stari Kaštijun je zatvoren za odlaganje otpada krajem 2018.godine čime se trebalo pridonijeti sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

Ukupna vrijednost radova iznosi 19.876.250,00 kn s PDV-om, a očekivano trajanje izvođenja radova je 10 mjeseci.

Usluga vođenja projekta povjerena je tvrtci PONTIFEX d.o.o. Pula, a usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova tvrtci IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb.

EU projekt „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli ”odobren je za sufinanciranje u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“.

 

Facebook Komentari