Sukladno zahtjevu Grada Labina i L.A.E. XXI, uz suglasnost konzervatora na vrh labinskog šohta (izvozni toranj okna Podlabin), koji se upravo obnavlja europskim sredstvima (Interreg SLO – HR) u sklopu projekta MINE TOUR, ovog su vikenda vraćeni natpisi TITO i L.A.E.
Kako se radi o zaštićenom kulturnom dobru RH, na taj je način umjetnički kolektiv Labin Art Express, koji je još 1993. godine uspio zaštiti i registrirati šoht kao spomenik kulture, i službeno dobio svoj spomenik te ušao u vječnost.
U 2021. godini planirana je i ugradnja lifta u šoht, čime će se omogućiti početak gradnje Podzemnog grada XXI.
 
SRETNO!
Facebook Komentari