Tijekom današnjeg iznošenja stajališta o podnesenim amandmanima na državni proračun za 2022. godinu zastupnik IDS-a Marin Lerotić naglasio je kako je IDS podnio 57 amandmana, ukupne vrijednosti 1,5 milijarde kuna. Međutim, jedan od tih amandmana koji se odnosi na povećanje osobne invalidnine za 250 kuna mjesečno Vlada je ocijenila kao nezakonit, te se o njemu uopće neće raspravljati ni glasovati u Saboru. Pritom nije dano nikakvo objašnjenje zašto je taj amandman nezakonit.

– Ovaj problem tako više nema samo tehničku nego i političku dimenziju, jer je potencijalno došlo do grube manipulacije amandmanima da bi se izbjeglo izjašnjavanje i glasovanje o tom amandmanu kako predstavnici vladajućih ne bi morali obrazložiti ovdje za govornicom javnosti zašto se taj amandman odbija, i kako je moguće da država ima preko 8 milijardi kuna za nabavu borbenih aviona, a nema za povećanje osobne invalidnine, naveo je Lerotić

U svojem izlaganju Lerotić je citirao odredbe članka 38. Zakona o proračunu koje se primjenjuju na navedenu situaciju i iz kojih je jasno da zakon nije prekršen. Također, detaljno je objasnio i način izračuna podnesenog amandmana koji se temelji na materijalima i dokumentima koje je Vlada dostavila Saboru.

– Iz HDZ-a često oporbu nastoje prikazati kao nesposobnu, bezidejnu i jalovu. Za pojedine oporbene zastupnike, s kojima se da budem jasan ni mi iz IDS-a politički uopće ne slažemo, govori se da su kukavice koje se boje vatice i testa od dvije sekunde. Tko je u ovom slučaju kukavica koja se boji dvije minute izaći za ovu govornicu i obrazložiti da država nema 250 kuna mjesečno za osobu sa teškim invaliditetom dok imamo 8 milijardi kuna za avione?!

Facebook Komentari