Pismenost je oduvijek bila mjerilo napretka društva, mjerilo obrazovanja i socijalnih odnosa, pa kako takvo igra veoma važnu ulogu u svim segmentima razvoja društva.

Kako se definira pismena osoba? Prema metodologiji korištenoj u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, pismenom se smatra osoba koja može s razumijevanjem pročitati i napisati kratak, jednostavan sastavak o svome svakidašnjem životu, bez obzira na kojem jeziku ili pismu osoba čita odnosno piše.

Međunarodni dan pismenosti UNESCO-ova je inicijativa i obilježava se 8. rujna svake godine, UNESCO je utemeljio Međunarodni dan pismenosti davne 1967. s ciljem promoviranja važnosti učenja i pismenosti, ali i osvješćivanja javnosti o problemu nepismenosti koji još uvijek pogađa veliki dio svjetskog stanovništva.

Prema posljednjim raspoloživim UNESCO-vim podacima iz 2013., u svijetu je bilo 757 milijuna nepismenih osoba starih 15 i više godina, od čega je 63% bilo žena. Nepismenost je najrasprostranjenija u južnoj i zapadnoj Aziji, gdje živi 51% nepismenog stanovništva.

Ako promatramo nepismene prema regionalnoj rasprostranjenosti u Hrvatskoj, najveći je udio nepismenih osoba po podacima iz 2011. godine, starih 10 i više godina u Šibensko-kninskoj županiji i iznosi 2,0% ukupnog stanovništva, dok najmanji udio nepismenih ima Primorsko-goranska županija, samo 0,3%.

 

Facebook Komentari