Studenti njih 122-dvoje koji su ostvarili 20 ili više bodova na ovogodišnjem natječaju Grada Pule potpisali su ugovore kojima su u ovoj akademskoj godini ostvarili pravo na 1000 kn mjesečno.
Proteklih godina stipendije su iznosile 500,00 kn mjesečno, no za ovu godinu u proračunu je osigurano 1 milijun kuna te iznos stipendije povećan na 1.000,00 kn. Kriteriji za dodjelu stipendije su redovan studij, prebivalište u Puli, prosjek ocjena (opći uspjeh studenata), studenti koji su položili sve predmete iz prethodne godine bodovani su sa dodatna 3 boda, izbor deficitarnog zanimanja dodatna 3 boda, za volontiranje 2 boda, a bodovali su se i priznata postignuća za sudjelovanje na međunarodnim i državnim  natjecanjima iz znanstvenih područja, umjetničkih područja, sportskih natjecanja, nagrade fakulteta i sveučilišta.

Deficitarna zvanja jesu:
– doktor medicine (sveučilišni studij medicine),
– magistar edukacije informatike (sveučilišni studij informatike-nastavnički smjer),
– magistar edukacije matematike (sveučilišni studij matematike-nastavnički smjer),
– magistar edukacije geografije (sveučilišni studij geografije-nastavnički smjer),
– magistar edukacije fizike (sveučilišni studij fizike-nastavnički smjer),
– magistar edukacije kemije (sveučilišni studij kemije-nastavnički smjer),
– magistar ing. elektrotehnike (sveučilišni studij elektrotehnike),
– magistar ing. građevine (sveučilišni studij građevine),
– magistar ing. strojarstva (sveučilišni studij strojarstva)
– magistar edukacijske rehabilitacije (rehabilitacijsko-edukacijski fakultet)
– magistar edukacije biologije (sveučilišni studije biologije-nastavnički smjer)
– magistar socijalnog rada i magistar socijalne politike (sveučilišni studij socijalnog rada)
– magistar logopedije (rehabilitacijsko-edukacijski fakultet)
– magistar edukacije engleskog jezika i književnosti (sveučilišni studij engleskog jezika i književnosti-nastavnički smjer)
– doktor dentalne medicine (sveučilišni studij dentalne medicine)
– prvostupnik sestrinstva (stručni studij sestrinstva) – prvostupnik fizioterapije (stručni studij fizioterapije) i
– stručni prvostupnik predškolskog odgoja (stručni studij predškolskog odgoja).

Facebook Komentari