Zbog dizanja prosječne temperature za 1 do 2 stupnja Celzijusa u naše Jadransko more počeli su dolaziti stanovnici drugih mora, pa je sada došao red i na ovog divnog plutajućeg puža imenom morski anđeo, a koji je od velik svega par milimetara pa sve do cca 5 cm.

Morski Anđeo (lat. Pneumodermopsis paucidens) mekušac iz porodice Pneumodermatidae, dio natporodice Clionoidea. Vrsta je plivajućeg morskog puža iz Atlantika i Mediterana. Prvi puta otkriven je u Jadranu u 10. mjesecu 2019. godine kod otoka Čiovo.

Morski anđeli nemaju sluzavo stopalo, nego su razvili su plašt pomoću kojeg plivaju. Hermafroditi su koji mogu narasti do 5 centimetara, a hrane se drugom vrstom plivajućih puževa, Creseis acicula (sin. Creseis clava), koji su se također pojavili u Jadranu.

Morski anđeli su hermafroditi, razmnožavaju se tako da ispuštaju na milijune jajašaca koja plutaju morem dok se iz njih ne izlegu mladunci.

Izvor: Pet Point

Facebook Komentari