Na današnji dan želimo podsjetiti na važnost ravnopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu i pružanja jednakih mogućnosti u ostvarivanju prava na rad. Smatramo da je financijska neovisnost ostvarena vlastitim radom, kod radno sposobnih osoba s invaliditetom, ključna za ostvarivanje jednakosti, sprječavanje siromaštva ipotpunu integraciju u zajednicu.

Lokalna politika može svojim dobro osmišljenim i ciljanim mjerama poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom te osigurati njihov ostanak u svijetu rada kako bi i sami doprinosili zajednici umjesto da ovise o socijalnim primanjima. Skup mjera koje je potrebno ugraditi u lokalne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom odnosi se u prvom redu na osiguranje pristupačnosti i dostupnosti (arhitektonske i komunikacijske) zajavne zgrade i površine, zatim na jednaku strukturnu podršku svim poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, bilo u javnoj upravi ili privatnom sektoru.

Strukturna podrška može se razvijati kroz niz kriterija, poputpoticaja poslodavcima za održivost radnog mjesta, smanjivanja komunalne naknade i najma poslovnih prostora i terasa kod zapošljavanja većeg broja osoba s invaliditetom, financiranja osposobljavanja i prekvalifikacije osoba s invaliditetom za produktivan rad, ulaganja u promotivne kampanje za poticanje zapošljavanja te pružanja kvalitetne potpore poslodavcima i tražiteljima zaposlenja u njihovoj integraciji na radno mjesto.

Također, lokalna samouprava može razvijati kriterije vezane za društveno poduzetništvo koje je kod nas još uvijek na samim počecima, dok je u Europskoj uniji odavno prepoznato kao poslovni model za budućnost Europe. U društvenom poduzetništvu zapošljavanje ranjivih skupina nalazi se visoko na ljestvici prioriteta, što za lokalne politike može biti dobar primjer u kreiranju novih oblika poduzetništva u kojima će i osobe s invaliditetom ravnopravno sudjelovati.

 

Možemo! Pula

Facebook Komentari