Članovi Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula su na 16. sjednici utvrdili da je dana 2019. godine Nakon što je 18. studenog objavljen natječaj za radno mjesto člana uprave Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o. zaprimljena je jedna zamolba kandidata koji zadovoljava formalne uvjete natječaja.

Obzirom na specifičnu situaciju na ŽCGO Kaštijun u odnosu na percepciju javnosti kao rezultat rada prošlog ljeta u jeku turističke sezone, članovi Nadzornog odbora, nakon obavljenog razgovora s kandidatom, procijenili su da kandidat nema dovoljno izražene potrebne vještine za upravljanje Društvom, te donijeli Odluku o neizboru kandidata za člana uprave društva Kaštijun d.o.o. Za zastupanje društva Kaštijun d.o.o. Pula ovlaštena je članica uprave Vesna Dukić čiji mandat još uvijek traje.

Facebook Komentari