Prema informacijama čitatelja Giornala, danas je na istom mjestu ponovno pukao vod na dalekovodu koji je uzrokovao iskrenje i požar. Vatrogasci koji su od prije bili na terenu brzo su sanirali požarište.

Foto: Il Trovatore (Luka Pretegiani)

Facebook Komentari