Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2023. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 110.268,00 EUR (830.814,25 kuna). Najmanji
predviđeni iznos po projektu iznosi 400,00 EUR (3.013,80 kuna), a najveći 8.600,00 EUR
(64.796,70 kuna).

Natječaj je namijenjen udrugama i ustanovama, koje su programski usmjerene na
zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemiod interesa za Istarsku županiju. Udruge i ustanove mogu prijaviti projekte kojima se rješavaju županijski prioriteti sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske
županije.

Cjeloviti tekst Natječaja, kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su na službenoj
mrežnoj stranici Istarske županije (rubrika Natječaji). Rok za podnošenje prijava je 8. veljače 2023. godine.

Facebook Komentari