Nakon provedenog procesa javnog savjetovanja koji je krenuo 15. lipnja Pula Herculanea uvodi novi model obračuna za odlaganje miješanog komunalnog otpada te iznos obvezne minimalne javne usluge za sva kućanstva i ne kućanstva na navedenom području. Prema novom cjeniku iznos obvezne minimalne javne usluge jedinstven je na području pružanja javne usluge za sve korisnike, a podijeljen je u dvije kategorije.

Fiksni dio računa tako će od 1. srpnja za ne kućanstva mjesečno iznositi 101,40 kn, dok će za kućanstva mjesečna naknada iznositi 40,50 kn uvećano za pripadajući PDV. Novim cjenikom definirana je i jedinstvena cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada koja će za ne kućanstva iznositi 0,28 kn po litri zaduženog spremnika, dok će ona za kućanstva iznositi 0,15 kn po litri zaduženog spremnika.

Herculanea uslugu prikupljanja te  odvoza otpada obavlja na području Grada Pule te općina Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat.

„Novim cjenikom želimo ispuniti preduvjete za podizanje kvalitete usluge i održivost poslovanja, ali i potaknuti građane na odgovornije upravljanje otpadom te njegovo selektiranje. Navedeno će u konačnici imati pozitivan efekt i na razinu čistoće te uređenosti grada. U donošenju novog cjenika proveli smo javnu raspravu pozivajući sve naše korisnike da se uključe u proces, a jedan od ključnih prioriteta prilikom izrade prijedloga je bilo osigurati ravnopravniji i pravedniji sustav za sve korisnike ove usluge.

Uz to, cjenik je napravljen na način da potiče i nagrađuje one koji recikliraju i ispravno selektiraju otpad. Tako će fiksni dio računa biti moguće smanjiti kroz dodatne popuste recikliranjem i polaženjem edukacija. Navedenim popustima tako će se za kućanstva fiksni dio moći smanjiti za gotovo 10%, čime dolazimo do iznosa koji su među najmanjima, ako ne i najpovoljniji među svim hrvatskim gradovima.“ – istaknuo je Robi Fuart, direktor Herculanee

Važna je izmjena i ona koja se odnosi na kategorizaciju korisnika, gdje će se pod kućanstvima voditi korisnici javne usluge koji nekretninu koriste trajno ili povremeno u svrhu stanovanja, dok su kategorijom ne kućanstava obuhvaćeni korisnici koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Važno je također istaknuti da se u slučaju kada se na istom obračunskom mjestu pojedini korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju ne kućanstvo, isti će biti dužan plaćati samo cijenu za kategoriju ne kućanstva.

„Kada govorimo o ne kućanstvima potrebno je istaknuti da smo posebnu brigu vodili o tome da se veliki gospodarski sustavi i oni koji proizvode veće količine otpada ne poistovjećuju u uvjetima i konačnim cijenama s malim obrtnicima, privatnim iznajmljivačima i manjim sustavima.

U tu svrhu novi cjenik za ne kućanstva koja mjesečno odlažu do 480 litara otpada predviđa značajne popuste, dok će za korisnike koji mjesečno odlažu više od 480 litara cijena biti značajnije veća.“ – dodao je Robi Fuart.

Uz popuste za ne kućanstva, novi cjenik donosi i mogućnost osiguravanja spomenutih popusta za korisnike u kućanstvima. Navedeno korektno znači da je za korištenje usluga reciklažnog dvorišta predviđen obračun popusta u iznosu od 3 kn za svaki mjesec u kojem je korisnik koristio ovu uslugu.

Također, u planu je implementacija sustava edukacija korisnika čijim će polaženjem na kvartalnoj bazi isti imati priliku osigurati dodatni popust u iznosu od 3 kn.

Ove i druge detalje novog cjenika svi korisnici mogu pronaći na www.herculanea.hr, dok se za sva potencijalna pitanja mogu javiti na info@herculanea.hr.

Facebook Komentari