Uspostava interventnog tima tijekom ljetne sezone s ciljem sprječavanja prekomjernog gomilanja otpada jedan je od prioriteta koji je Daniela Cetina, nova direktorica Contrade d.o.o., naglasila u predloženom programu rada i razvoja komunalnog poduzeća Grada Vodnjana za mandatno razdoblje.

Planiranje i realiziranje projekata kako bi Contrada adekvatno pratila razvoj Vodnjanštine bit će u fokusu nove direktorice, koju je Gradsko vijeće jednoglasno imenovalo nakon provedenog javnog natječaja na kojem su pristigle dvije pravovaljane prijave. Uz uspostavu interventnog tima naglasak je stavila i na važnost osiguranja infrastrukture za odvojeno prikupljanje i obradu komunalnog otpada, mobilnog reciklažnog dvorišta ili mobilne jedinice te povećanja transparentnosti poslovanja pravodobnim i kvalitetnim izvještavanjem građana.

Intenzivan period rada

„Ispred Contrade stoji intenzivan period rada, ali vjerujem da ću stečenim iskustvom doprinijeti poboljšanju i razvoju Contrade u djelotvorno, dugoročno održivo i kvalitetno organizirano društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti“, izjavila je Daniela Cetina, čiji četverogodišnji mandat započinje danas, 1. listopada 2021.

Magistra inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva s diplomom zagrebačkog Tekstilno-tehnološkog fakulteta, iza sebe ima bogato iskustvo rada u javom i u privatnom sektoru. Na poziciju direktora Contrade dolazi s pozicije Koordinatora zaštite okoliša, kvalitete i gospodarenja otpadom u Kaštijunu d.o.o. gdje je bila zadužena između ostalog za pripremu, provođenje, praćenje i organizaciju procesa gospodarenja otpadom te provođenja planova i mjerenja vezano uz zaštitu okoliša.

U gotovo šest godina dugoj karijeri u Kaštijunu obnašala je i dužnost predstavnice uprave za sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, službenika za informiranje i bila je odgovorna za gospodarenje otpadom.

Karijeru je započela 2007. godine u Rockwoolu Adriatic d.o.o. kao procesni inženjer, a stekla je i vrijedno iskustvo u njihovim tvornicama u Francuskoj, Španjolskoj i Njemačkoj.

Od danas će voditi tim od 43 djelatnika Contrade, u čijem djelokrugu rada spada prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje zelenih i javnih površina, javne rasvjete, groblja, plaža i parking.

Facebook Komentari