U sklopu programa Dječjeg tjedna u srijedu, 6. listopada 2021. Dječji vrtić Mali svijet i Gradska knjižnica i čitaonica Pula organiziraju online okrugli stol na temu, Prijelaz djece iz vrtića u školu.

Kao izlagačice sudjeluju: Sanja Čagalj Huber, educ. rehab. i Irena Brajković, psih. iz DV ˝Mali svijet˝ Pula, koje će dati uvod u temu prijelaza djece iz vrtića u školu te osvrt na anketu provedenu u lipnju 2021. u vrtiću Mali svijet, koja govori o stavovima odgojitelja i roditelja predškolaraca na tu temu; Vanja Marković, educ. rehab. iz Škole za odgoj i obrazovanje Pula, koja će govoriti o prijelazu iz vrtića u školu djece s teškoćama u razvoju; Sandra Stanković, učiteljica razredne nastave u OŠ Vidikovac, koja će govoriti o iskustvima prijelaza djece iz vrtića u osnovnu školu te Ileana Zahtila Blašković, ravnateljica OŠ Veli Vrh.

Okrugli stol počinje u 14 sati i bit će održan na platformi Zoom te će se moći pratiti koristeći poveznicu u nastavku: Poveznica

ili podatke za pristup Meeting ID: 826 7085 2056 / Passcode: 743455
Tranzicija je svako prijelazno razdoblje u životu pojedinca. To je put iz poznatog u nepoznato. Izaziva uzbuđenje, strah, realna ili nerealna očekivanja. Kao takva, tranzicija ujedno predstavlja izvor stresa za njene sudionike. Izazov u tranziciji predstavlja prilagodba djeteta na novi program, a roditelja na suradnju i komunikaciju s novim osobama (odgojitelji, stručni suradnici i dr.). Znamo da rano iskustvo utječe na kasnije doživljaje.

Ako učiš, dobiješ peticu

U godini prije polaska u školu pred dijete se postavljaju izazovi tranzicije kojoj pridajemo veću važnost, a to je prijelaz iz vrtića u školu. Prijelaz iz vrtića u školu ne događa se samo u godini prije polaska u školu. Djeca prikupljaju informacije o školi i ranije te stvaraju nejasne predodžbe i izgrađuju stavove od onoga što čuju na tu temu preko starije braće ili starije djece u skupini i odraslih (npr. ˝ako učiš, dobiješ peticu˝ ili ˝u školi se nećeš igrati, tamo moraš puno sjediti˝ i sl.).

Kada govorimo o tranziciji iz vrtića u školu, tada najčešće govorimo o spremnosti djeteta za vrtić/školu, a manje naglašavamo spremnost vrtića/škole za dijete u situacijama kada treba biti osjetljiv na različite razvojne potrebe djece (Somolanji Tokić, 2020.). Na prijelaz utječu roditelji: njihovo iskustvo i njihov doživljaj škole te roditeljski stavovi i očekivanja.

U procesu prijelaza treba obratiti posebnu pažnju na djecu s posebnim potrebama, djecu koja imaju prijevremeni upis, nadarenu djecu, djecu koja žive u nepovoljnim uvjetima te djecu pripadnika manjina.

Smatramo kako je prijelaz djeteta iz dječjeg vrtića u osnovnu školu vrlo aktualna i važna tema, kojoj se treba dati na važnosti. S namjerom da pokušamo unaprijediti tu praksu te saznamo stavove i mišljenja na temu prijelaza iz vrtića u školu, anketu su ovo ljeto popunjavali odgojitelji predškolskih skupina i roditelji djece kojima je ovo bila zadnja godina vrtićkog programa.

Na okruglom stolu ćemo predstaviti rezultate te ankete i saznati odgovore na neka pitanja (npr. koji su strahovi kod djece u situaciji prijelaza, koja su važna područja pripreme za školu, prijedlozi unaprjeđenja prakse prijelaza iz vrtića u školu, kako pružiti podršku odgojiteljima i roditeljima djece predškolaraca).

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Facebook Komentari