Općina Medulin objavila je Program poticanja stočarske proizvodnje na području Općine, a sve kako bi se potaknula nabava visokomliječnih krava, koza i ovaca.

Korisnici Programa mogu biti fizičke osobe, poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i zadruge koje pretežno obavljaju ili većina zadrugara pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji imaju prebivalište ili su registrirani na području Općine Medulin.

Nabava visokomliječnih krava poticati će se iznosom od i 300,00 EUR-a po visokomliječnoj kravi, a najviše do iznosa od 2.000,00 EUR-a po korisniku.

Nabava ovce poticati će se iznosom od 50 EUR-a po ovci, odnosno 100,00 EUR-a po kozi, a najviše do iznosa od 2.000,00 EUR-a po korisniku.

Osim navedenog, sufinancirati će se intelektualne usluge, odnosno konzultantske usluge, marketinške usluge i dr. do iznosa od 2.000,00 EUR-a.

Prijave se mogu podnositi od 18. rujna 2023. godine bez obzira na način dostave do 01. studenog 2023. godine.

Obrazac – zahtjev

PROGRAM

Facebook Komentari