Osiguran je smještajni kapacitet za 90 pasa, četiri mačke i dvije mačke s mačićima. Slobodnoživuće mačke se ne smještaju u sklonište već hvataju steriliziraju/kastriraju i vraćaju u prvobitno stanište. U objektu skloništa nalazi se polivalentni prostor za prijem stranaka tj. udomitelja koji će služiti i za prihvat te edukativnim aktivnostima.

Smještajne jedinice za životinje nalaze se neposredno uz objekt te se radi o 22 boksa maksimalne veličine. Djelatnici će voditi brigu da su u boksu združive životinje kako ne bi došlo do ozljeda. Osigurani su odvojeni boksevi za opasne životinje.

Uz prostorije skloništa nalaze se prostorije predviđene za veterinarsku praksu u kojima će se obavljati veterinarska skrb za životinje u Skloništu i za životinje koje su preuzete i privremeno smještene u Sklonište do vraćanja vlasniku. U veterinarskoj praksi nalazi se prostorija za pregled životinja, prostor za operativne zahvate i ostale prostorije te oprema za osnovne kirurške i veterinarsko-zdravstvene zahvate. U veterinarskoj praksi će se životinje operirati, liječiti, čipirati, cijepiti.

Objekt skloništa na Partizanskom putu sa zaposlenicima zadovoljava sve uvjete glede Pravilnika, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zdravlju životinja.

„U glavnom objektu nalaze se još prostorije za mačke, prostor za pranje, čišćenje i uređivanje životinja. Nadalje, imamo obveznu prostoriju za karantenu-izolaciju, prostoriju za pregled i liječenje životinja. Za prehranu životinja nužno je bilo osigurati skladište za hranu i kuhinju te skladište za ostali pribor. U vanjskom dijelu nalazi se i prostor za slobodno kretanje i ispust. Sklonište ima kapacitet dovoljan za sve općine i gradove urbanog područja Pule“, rekao je voditelj skloništa Bojan Zidarić.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane glede minimalnih uvjeta kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje ishodovano je 16. veljače 2023. te je njime utvrđeno da sklonište udovoljava uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje te može početi s radom.

Facebook Komentari