U povodu 3. svibnja, Svjetskog dana slobode medija, Sindikat novinara Hrvatske pozvao je svoje članove i sve novinare i medijske radnike u Hrvatskoj da taj dan obilježe 23. simboličnom akcijom Pet minuta gromoglasne tišine u 11,55 sati kojom će upozoriti na nužnost bolje zaštite novinara i novinarstva kao nezamjenjivih čimbenika svake istinske demokracije.

S Pet minuta gromoglasne tišine trebamo jasno iskazati svoju sindikalnu i profesionalnu solidarnost i odlučnost u nakani da zaštitimo temeljna prava novinara i medijskih radnika. Ta nam prava nitko neće darovati, nego se za njih moramo izboriti! Poručuju iz Sindikata novinara Hrvatske

Prva simbolična akcija SNH Pet minuta gromoglasne tišine održana je 3. svibnja 2000. godine. Svih tih godina, novinari i medijski radnici širom Hrvatske, članovi i nečlanovi SNH i HND, masovno su sudjelovali u toj akciji. Vjerujemo da će tako biti i ove godine. Drago nam je da je zahvaljujući vašem odzivu naša akcija postala tradicionalna i prihvaćena u zemljama regije, a i šire.

Gospodarske krize koje sustižu jedna drugu – od svjetske financijske krize preko pandemije COVID-19 do ruske agresije na Ukrajinu – pogađaju sve zemlje, velike i male, kao i sve djelatnosti, uključujući i medije.

Sve rašireniji nesigurni i neformalni rad u medijima, posebno na brojnim portalima i drugim online medijima, smanjuje mogućnost novinara da zaštite sebe i svoju profesiju, a time obrane i vjerodostojnost medija u kojima rade i surađuju.

Fleksibilizacija tržišta rada, promjene u zakonodavstvu na štetu radnika i otvaranje previše prostora za zapošljavanje putem ugovora na određeno i drugim atipičnim oblicima rada (outsourcing, agencijski rad, honorarni rad) negativno se odražava na materijalnu i socijalnu sigurnost radnika u medijima uz upitnu sigurnost ostvarivanja mirovine. To posebno pogađa mlade su/radnike i freelancere, pa se i oni trebaju sindikalno organizirati kako bi se zaštitili.

Povrh svega, brojni poslodavci, ne samo u malim nego i u velikim medijima, zabranjuju novinarima sindikalno organiziranje. Sindikat novinara Hrvatske upozorava da je sindikalno pravo temeljno ljudsko pravo koje nitko novinarima i medijskim radnicima ne smije osporavati, a niti mi kao medijski radnici ne smijemo na te zabrane pristajati.

Najbolji način da obranimo svoje temeljno ljudsko pravo jest da se organiziramo u sindikat. Samo sindikalno organizirani možemo pregovarati o kolektivnom ugovoru za zaštitu svojih prava. Moramo postati svjesni toga da naša prava i zaštita ne ovise samo o poslodavcima nego jednako tako i o nama. Stoga, organizirajmo se u sindikat – bit ćemo jači! Poručuje Maja Sever predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.

 

Facebook Komentari