U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 12. listopada 2021. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za period od 01.01.2022. – 31.12.2025.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 12. listopada 2021. godine do 12. studenog 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: smjernicecz@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije mogu se pronaći na predmetnoj web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

Izvor: pula.hr

Facebook Komentari