Nakon višemjesečnih konstruktivnih, ali veoma teških kolektivnih pregovora, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije ovih je dana potpisao anekse kolektivnih ugovora temeljem kojih su se povećala materijalna prava u ustanovama i društvima u kojima je Grad Pula osnivač, a u kojima djeluje Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i to: Pula Herculanea, Pragrande Pula i za ustanove predškolskog odgoja, odnosno za dječje vrtiće u Puli.

U Pula Herculanei sa Upravom Društva dogovoreno je povećanje plaće za 10%, dodatak za pripravnost povećava se sa 20 na 25% satnice, a dodatak za prisutnost na radu sa 100 na 150,00 kuna neto mjesečno, te je utvrđena naknada za prehranu u iznosu od 100 kuna neto. Primjena dogovorenog biti će od 1. siječnja 2022. godine.

Sa direktorom Pragradea, također je dogovoreno povećanje plaće za 10%, kao i povećanje naknade za pripravnosti na 25%, a dogovorena je i naknada za prehranu u iznosu od 300,00 kuna neto za puni fond sati. I u ovom slučaju sve dogovoreno primjenjivati će se od 1. siječnja 2022. godine.

Sa Gradonačelnikom Pule, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisao je Anex Kolektivnog ugovora za radnike dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula-Pola,  koji se odnosi na tri vrtića: DV Pula, DV Rin Tin Tin i DV Mali svijet. Temeljem ovog Aneksa plaća se povećava za 3% od 01. srpnja, te dodatno  3% od 01. studenog ove godine. Također je potpisan sporazum kojim se strane potpisnice Kolektivnog ugovora obvezuju u rujnu ove godine započeti pregovore o novim izmjena, odnosno o dodatnom povećanju materijalnih prava za 2023. godinu, dakle prije izrade Proračuna za 2023 godinu, što je vrlo značajno i što je bilo presudno za ovakav dogovor.

Nažalost, zbog stagniranja materijalnih prava u proteklom razdoblju, te znatnom porastu troškova života u proteklom periodu, a koji će se na žalost nastaviti i u narednom periodu, navedenim povećanjima tek zadržavamo dosegnuti nivo standarda radnika. I upravo zbog toga, socijalni partneri su se dogovorili da će redovito pratiti kako poslovanje Društava, odnosno punjenje Gradskog proračuna, tako i objektivne okolnosti na koje poslodavac ne može utjecati i koje ugrožavaju standard radnika, te će zajednički pokušati u okviru mogućeg, zaštititi standard radnika.

Sindikat Istre Kvarnera i Dalmacije  pokrenuo je inicijativu za Kolektivno pregovaranje i u pulskom Monte Giru i u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula u kojem su pored Grada Pule osnivači i ostalih 11 jedinica lokalne samouprave na području Istarske Županije, te se nadamo da ćemo u konstruktivnim i korektnim pregovorima doći do dogovora.

Nažalost, zbog raspisivanja natječaja za direktora Pulaprometa, započeti kolektivni pregovori su stali, a nezadovoljstvo radnika sve je veća. Zato je Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije uputio požurnicu pulskom Gradonačelniku, da neovisno o procesu izbora direktora Pulaprometa koji je u tijeku, sa pregovorima o povećanju plaće treba nastaviti, obzirom da najveći trošak poslovanja ionako ide na teret Grada, te bez suglasnosti Grada neovisno tko je direktor, ne može se sklopiti dogovor.

Plaće radnika u Pulaprometu značajno zaostaju, te je Sindikat pokazao izuzetno razumijevanje za vrijeme izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Corona virusa Covid 19, kada je poslovanje bilo narušeno, te je Društvo „preživljavalo“ uz potpore za očuvanje radnih mjesta. Međutim, situacija se „normalizirala“ i radnici opravdano očekuju i zahtijevaju povećanje materijalnih prava, te ne mogu biti taoci političkih odluka. Svako drugačije razmišljanje može dovesti do još većeg odljeva vozača, bez kojih će biti teško organizirati javni servis građanima na koji su bili navikli.

Facebook Komentari