„Pred Pulom je razdoblje intenzivne, ali realne provedbe složenog razvojnog programa“, poručili stručnjaci iz područja urbane obnove okupljeni na regionalnoj konferenciji Arhibau

U sklopu najveće regionalne konferencije o kulturi građenja i održivom razvoju ArhiBau 2021. održana je panel rasprava na temu razvojnih potencijala Pule.

Gradonačelnik Filip Zoričić tom je prilikom prezentirao trenutne potrebe i ogromne potencijale Pule te je predstavio novu razvojnu viziju grada. Naglasio je kako je i jedan od trenutnih ciljeva potaknuti novo promišljanje grada i pokazati kako urbana obnova ima prostornu, ali prvenstveno gospodarsku i ljudsku dimenziju.

Međunarodni stručnjaci koji su sudjelovali u panelu raspravljali su o različitim aspektima održivog razvoja. Ute Schneider, partnerica u međunarodnom arhitektonskom i urbanističkom uredu KCAP Architects&Planners prezentirala je projekt Urbane obnove Pule, Henry Fletcher, direktor CREATE fonda EBRD-a, govorio je o mogućnostima i
izazovima implementacije, a Victoria Zinchuk, direktorica EBRD-a za Hrvatsku, o ulozi EBRD-a kao zelene banke u projektima urbane obnove.

David Evers, iz PBL nizozemske agencije za procjenu okoliša, te Giovanni Fini, jedan od autora Priručnika za održivo i kružno korištenje prostora i zgrada, ponudili su EU perspektivu održive urbanizacije i kružnih gradova, dok je Giancarlo Cotella, profesor na Tehničkom sveučilištu u Torinu, u panel raspravi naglasio mogućnosti korištenja međunarodnih iskustava u dizajnu intervencija.

Jedna od ključnih tema panela bila je i uloga i važnost participativnih procesa. Gradonačelnik Pule objasnio je kako je Grad u projekte vezane za urbanu obnovu i strateško planiranje uključio predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i širu javnost kroz niz radionica, predavanja i okruglih stolova koji su do sada održani ili se planiraju ove jeseni u sklopu programa Dođi u grad.

O svim prednostima i snazi participacije govorili su Anže Zadel, predavač na Parsons školi dizajna, koji se osvrnuo i na nedavno iskustvo u Dugom Ratu te Breda Bizjak, predsjednica Društva arhitekata Istre, koja se osvrnula na dosadašnje iskustvo i utjecaj participacije u Puli.

Drugog dana konferencije gradonačelnik Zoričić, zajedno s predstavnicima HBOR-a, gradova Zagreb, Karlovac, Rijeka i Sveta Nedjelja sudjelovao je u panel raspravi „Urbana regeneracija i vizija hrvatskih gradova 2050.“ koja je održana u sklopu predavanja pod nazivom „Razvojni planovi i investicije pred nama“.

Zajedno s najutjecajnijim stručnjacima iz područja urbane obnove pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i koordinatorica za strateško planiranje Grada Pule Anja Ademi sudjelovala je u panel diskusiji Kružni gradovi – od zelenih gradova i projekata urbane regeneracije do sveobuhvatnog modela kružnih gradova.

Tom je prigodom naglasila važnost realnog sagledavanja provedbe i koraka koji su pred Gradom Pulom, a Sven Simov, stručnjak za urbano planiranje tvrtke Urbanex, obrazložio je potencijale korištenja integriranih teritorijalnih ulaganja i drugih EU izvora financiranja u kontekstu urbane obnove.

Tadej Glažar, prodekan Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani, koji je moderirao skup, zaključio je kako je upravo ovo razdoblje u kojem su Puli otvorene nevjerojatne mogućnosti te kako je pred Pulom razdoblje intenzivne, ali realne provedbe složenog razvojnog programa.

 

Grad Pula

Facebook Komentari