Grad Pula pokrenuo je projekt Urbane obnove Pule kako bi potaknuo razvoj grada kroz obnovu zapuštenih lokacija i iskorištavanje velikog potencijala koji je danas zaključan u bivšim vojnim područjima Pule. Cilj projekta je potaknuti novo promišljanje potencijala i ograničenja urbane obnove te pokazati kako ona ima svoju snažnu gospodarsku, okolišnu i ljudsku dimenziju. Istodobno, cilj je ponuditi rješenja u odnosu na institucionalna i implementacijska rješenja urbane obnove u Republici Hrvatskoj.

Projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj kroz Create Fund. EBRD inače financira ovakve programe javim sredstvima u različitim sektorima i različitim državama. Izrađivač studija koje su rezultat ovog projekta je međunarodni tim stručnjaka koji se sastoji od Urbanex-a, KPMG-a i KCAP-a. Svi rezultati projekta mogu postati temelj za izmjenu prostorno planske dokumentacije, ali nisu provedbeni dokumenti.

Projekt je uključio sveobuhvatnu analizu Pule: provedene su detaljne prostorne analize, analize gradskog konteksta, ekonomskih aktivnosti i perspektive. Izdvojeno je preko 20 lokacija i zgrada s potencijalom za urbanu obnovu, od čega su odabrana tri vrlo različita područja – Muzil, Hidrobaza i Mornarička bolnica – za koja se trenutno izrađuju razvojni koncepti i studije pred-izvodljivosti.

Prezentacija projekta

Gradu Puli i svima uključenima u projekt izrazito je bitna participativna provedba, tako da je u sklopu analize proveden cijeli niz intervjua i radionica s brojnim lokalnim dionicima. Na taj način su bili uključeni predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora, a ovim putem pozivaju sve zainteresirane građane na prezentaciju projekta, koja će se održati 16. prosinca 2021. godine u 12.30 u kinu Valli na adresi Giardini 1.

Zbog epidemioloških mjera, broj mjesta u kinu je ograničen pa se zainteresirani građani mole da se unaprijed prijave putem e-mail adrese: stratesko@pula.hr

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati, poslat ćemo vam link putem kojeg možete prezentaciju pratiti i komentirati virtualno. Molimo da nam to istaknete u emailu.

Prezentacija će se prenositi i putem Youtube kanala Grada Pule https://www.youtube.com/user/gradpula, a predviđeno trajanje je 2 sata.

U sklopu prezentacije predstavit će se metodologija izrade projekta i rezultati analize te pregled odabranih lokacija Muzila, Hidrobaze i Mornaričke bolnice.

Svi sudionici pozvani su da nastave dijalog i uključe se s pitanjima i idejama, kako na prezentaciji tako i nakon nje. Građani će moći slati svoje prijedloge sve do 15. siječnja 2022. na e-mail adresu: stratesko@pula.hr

Prezentaciji će nazočiti predstavnici Grada, EBRD-a, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Facebook Komentari