Prijedlozi kandidata za javna priznanja Grada Pule zaprimaju se još osam dana odnosno do 28. veljače. Prijedloge mogu podnijeti svi građani s prebivalištem u Gradu Puli, pravne osobe sa sjedištem u Gradu Puli i Gradonačelnik. Dodjela najviših gradskih priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule povodom Dana Grada Pule.

Podsjetimo, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule je 20. siječnja 2023. godine objavio Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule u 2023. godini.

Javna priznanja Grada Pule su:

  1. Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Pule.
  2. Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe ostvarene u prethodnoj 2022. godini. 
  3. Povelja Grada Pule dodjeljuje se pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.
  4. Povelja “Počasni građanin Grada Pule” dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Grada Pule, a svojim su osobnim doprinosom zadužili Grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj Grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi kandidata podnose se do utorka, 28. veljače 2023. godine na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja, 52100 PULA, Forum 1.  

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Pule nalazi se na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/24717/poziv-za-predlaganje-kandidata-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-pule-u-2023-godini/ 

Facebook Komentari